Milan Dunović, potpredsjednik Federacije BiH (FBiH) i potpredsjednik Demokratske fronte (DF), kazao je kako se u toj stranci o koaliranju odlučuje na sjednici, a ne na osnovu medijskih natpisa te da su moguća različita koaliranja na kantonalnom nivou, javlja Anadolu Agency (AA).

Dunović je, uoči sesije Asocijacije nezavisnih intelektualaca “Krug 99“, održane u nedjelju u Sarajevu, govorio o mogućim koaliranjima za formiranje vlasti na državnom i federalnom nivou.

Odgovorio je i na pitanje u vezi s navodima da stranka “Narod i pravda“ poziva ”Demokratsku frontu” (DF) u višestranačku koaliciju.

“Moram reći da kada vas neko s manje glasova poziva u koaliciju, da je meni to čudno. To je i u političkoj teoriji i praksi nešto što je neizvodivo, da neko ko nije politički pobjednik poziva nekoga u koaliciju. Konkretno, na nivou FBiH stranka koju ste spomenuli 'Narod i pravda' ima 67.000 glasova, Demokratska fronta ima 107.000, razlika od 40.000 glasova, i sad vas neko poziva i nešto nudi“, kazao je Dunović i dodao:

“Drugi problem je taj, koaliranje na nivou entiteta i države BiH, nešto o čemu se u Demokratskoj fronti ne odlučuje na osnovu medijskih natpisa, kada vas neko preko medija pozove, i to je nešto o čemu donose konačnu odluku organi Demokratske fronte, a sjednica Predsjedništva je zakazana za naredni utorak, za dva dana, pa tada ćemo imati konkretnije podatke i smjer u kome ćemo se kretati.“

Osvrnuvši se na koaliranje na kantonalnim nivoima, rekao je kako potpunu slobodu u odlučivanju imaju kantonalne organizacije DF-a, jer je tako definisano statutom.

Upitan je da li može biti različito koaliranje na kantonalnom nivou.

”Apsolutno je moguće, zato što svaka kantonalna organizacija ima tu slobodu. Cijenili smo prilikom izrade statuta da je to produktivniji način funkcionisanja, jer na terenu, u kantonima, svaka organizacija realnije može da shvati potrebe građana nego što to može u nekom kantonu koji je udaljen od Sarajeva, nego što to mogu centrale iz Sarajeva, time smo se vodili“, kazao je Dunović.

Smatra i da je neprimjereno da se dva dana prije sjednice stranačkog predsajedništva iznose lična mišljenja, jer bi to moglo izazvati možda usmjeravanje pojedinih članova predsjedništva.

Vjeruje kako je produktivnije da svi iznesu svoja mišljenja, pa na osnovu toga donijeti odluke.