Predstavnički dom je na posljednjoj sjednici, po hitnom postupku, usvojio predloženi zakon kojim se ukida plaćanje poreza na doniranu hranu, a koji je u tom domu zajednički predložilo 15 poslanika.

U obrazloženju zakona stoji da je veliki broj kompanija u BiH, koje se bave proizvodnjom ili trgovinom prehrambenim proizvodima destimuliran da donira hranu u većim količinama, budući da se doniranjem hrane stvara dodatna finansijska obaveza plaćanja PDV-a. Zbog toga, velike količine hrane budu uništene umjesto da se osigura obrok za ugrožene kategorije stanovništva.

Predloženim zakonom precizirano je i to da je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje dužan u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti podzakonski akt za njegovo provođenje.