Danas je u Srebrenici održan dječiji bazar na kojem su srebrenička djeca skupljala dobrovoljne priloge za djecu Palestine.

Prolaznici i posjetitelji bazara mogli su kupiti slatkiše, narukvice, obilježja Palestine i druge proizvode koje su im djeca nudila, ili samo ubaciti novac u kutiju na kojoj je bila nacrtana palestinska zastava i dječijom rukom napisano: "Dobrovoljni prilog za djecu Palestine."

Simboličko značenje ovog današnjeg događaja suvišno je naglašavati. 

Djeca ne znaju kalkulirati, oni nemaju potrebu za političkom korektnošću ni dodvoravanjem moćnicima. Djeca prepoznaju pravdu i nepravdu, dobro i zlo i spremna su to otvoreno kazati. 

Današnji bazar u Srebrenici organiziralo je udruženje "Djeca Srebrenice - nove generacije" u saradnji s nastavnicima, roditeljima i djecom.

Bazaru se odazvao veliki broj građana Srebrenice, a cilj je da se pošalje poruka iz Srebrenice da su "Djeca Srebrenice uz djecu Palestine".

Bravo za djecu za Srebrenice!