Optuženi u “slučaju Dobrovoljačka" pred Sudom Bosne i Hercegovine izjasnili su se danas da nisu krivi. Glavni pretres je za šezdeset dana, što je minimalan rok za održavanje tog ročišta, dok advokat Asim Crnalić očekuje da će potrajati i duže.

Crnalić, koji u ovom slučaju brani generala Hamida Bahtu, govoreći o slučaju novinarima je izjavio da "onaj koji je napadnut, ima se pravo braniti".

“U principu, onaj koji se brani, rijetko čini zločine! A ovdje je takva situacija da ne postoje okolnosti iz kojih se može izvesti zaključak da su zločini počinjeni. Oni koji ne vjeruju, neka dobro pogledaju šta je rekao general Kukanjac”, kazao je Crnalić, podsjećajući na riječi Milutina Kukanjca, generala i bivšeg komandanta 2. armijske oblasti JNA.

Naime, Kukanjac je u intervjuu Risti Đogi, koji nikada nije objavljen na zvaničnim TV kanalima pod srpskom kontrolom, rekao:

“Pošto se mnogo manipulisalo, lagalo, izmišljalo o tome kol'ko je stradalo u Dobrovoljačkoj ulici, vrijeme je jednom da se kaže tačno, a to mogu samo ja. U toj Dobrovoljačkoj ulici oni su napali sanitetsko jedno vozilo i poginuo je jedan vojnik, Tomović Zdravko iz Han Pijeska. Tri pukovnika: Sokić Miro, Radulović dr. Budimir i Mihailović Boško. Jedan potpukovnik Jovanić Boško i jedna žena, muslimanka Šuko Nurmela… Znači, šest osoba je stradalo od 261. Valjda su ovi u Beogradu izgubili strpljenje što mi nismo stradali, što ne stradamo. Te laži koje su prosute oko Dobrovoljačke nešto je najsramnije što se može čuti. Ja sam se borio da to objelodanim. Novosti nisu smjele, Politika – ma ni govora. Televizija Srbije – ma ni govora. Radio Beograd – ma kakvi. Do dan-danas”, kazao je Kukanjac, ističući da se "toliko laže i izmišlja oko Dobrovoljačke", da se zločin preuveličava te je to nazvao srpskom propagandom.

Na novinarsko pitanje da li bi ovaj slučaj ocijenio kao "politički proces", Crnalić je kazao da u tu sferu ne bi ulazio.

“Ja sam pravnik i nekoliko puta sam rekao da, kada ja kao pravnik govorim o tome da je optužba politički motivirana, onda praktično kazujem da nemam argumente za odbranu”, pojasnio je Crnalić.

U vezi s tim da je Tribunal u Hagu već odbacio ovaj slučaj kao zločin jer nije našao elemente za optužbu, Crnalić je rekao da je to "indikacija i za sudije i za tužioce".

Postupak za ovaj predmet jednom je već obustavljen i pred pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine, državnim Tužilaštvom, pa Crnalić kaže da sama ta činjenica govori s kakvim zapravo dokazima Tužilaštvo uopće raspolaže. Na pitanja o nekim vještačenjima koje je radilo Tužilaštvo u vezi sa “slučajem Dobrovoljačka", Crnalić je uz osmijeh kazao: “Dopustite mi da prešutim svoju ocjenu tog vještačenja.”

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine 27. aprila podiglo je optužnicu protiv deset osoba u predmetu "Dobrovoljačka" - Ejupa Ganića, Zaima Backovića, Hamida Bahte, Hasana Efendića, Fikreta Muslimovića, Jusufa Pušine, Bakira Alispahića, Enesa Bezdroba, Ismeta Dahića i Mahira Žiške.

(Izvor: Faktor)