Prema podacima Eurostata, u Evropskoj uniji je između 2018. i 2020. godine na 300 stanovnika bio zaposlen jedan policajca, odnosno 333,4 policajca na 100.000 stanovnika, uz primjetne razlike među zemljama. Broj policajaca neznatno je smanjen u odnosu na prethodni trogodišnji prosjek (2017–2019) koji je iznosio 334 policajaca na 100.000 stanovnika.

Kao što pokazuje infografika, Crna Gora je sa 731 policajca na 100.000 stanovnika u 2020. godini imala najveći broj “čuvara reda” po stanovniku u Evropi.

Finska je bila na suprotnom kraju ljestvice sa 136 policajaca na 100.000 stanovnika. Na drugom i trećem mjestu po najmanjem broju policajaca u odnosu na broj stanovnika nalazile su se je još dvije skandinavske zemlje – Danska (192,6) i Švedska (200,1).

U osam država članica EU broj policajaca na 100.000 stanovnika prelazi 400. Najviše vrijednosti zabilježene su na Kipru (556,5), u Grčkoj (509,0), Hrvatskoj (499,3), na Malti (459,7) i u Portugalu (445,1). Italija je imala 398, Španija 370, a Njemačka 301 policajca na 100.000 stanovnika.

Turska je doživjela najveće jačanje snaga u posljednjih nekoliko godina, sa 464 policajca na 100.000 stanovnika u 2015. godini na 561 pripadnika u 2020. – povećanje od 21 posto.

Prema podacima iz 2019. godine, u Bosni i Hercegovini bilo je 436 policajaca na 100.000 stanovnika.

U prosjeku je u Evropskoj uniji u posmatranom periodu (2018–2020) približno od pet policajaca bila jedna žena (18,7%). Najveći procent žena među policajcima bio je u Latviji (41,1 %), zatim Litvaniji (39,9 %), Estoniji (35,4 %), Holandiji (33,7 %) i Švedskoj (32,8 %), dok ih je najmanji bilo u Portugalu (8,4 %), Italiji (8,7 %) i Bugarskoj (11,6 %).

U 22 zemlje, od 26 koje su dostavile podatke, postotak žena među policajcima u periodu 2018-2020. porastao je u odnosu na prosjek za period 2017-2019.