Kasida (قصيدة) kao pohvalna pjesma ili jedna vrsta ode u kojoj se ciljano tematizira npr. Muhammed, s. a. v. s., ili neka druga osoba važna za historiju islama, ali i određeni važni događaji vezani za islam, ima u sebi kur’anski korijen q-ṣ-d (ق ص د), iz kojeg se izvodi značenje htijenja, cilja, namjere, svrhe, intencije ili nauma, baš kao što svaka kasida ima svoju jasnu svrhu.

Od glagola nakastiti sa značenjem naumiti ili odlučiti se za nešto pitamo šta je neko nakastio učiniti, čujemo da je neko nakastio postaviti sofru, dok je neko nakastio da poegleniše a neko se nakastio na nešto, naprimjer načelnik se nakastio (namjerio) na apartmane ili se neko recimo na iftaru nakastio na neko jelo. Isto tako, neko je bio nakastio ostati najpoželjniji neženja.

Tako imamo i pridjeve nakastile, akastile i kastile, u značenju hotimice ili s namjerom, specijalno, s posebnim naumom, kao i manje uobičajene kasten, kastilice ili kastil (kastil učiniti). Kažemo: Akastile sam ti doš’o, Kastile je to tražio… i slično.

Kur’anski korijen q-ṣ-d (ق ص د) daje ukupno šest kur’anskih riječi, iz kojih se otkrivaju posebne nijanse značenja: biti umjeren u hodu, usmjeravanje pravom putu, namjera slijeđenja, biti umjeren (štedljiv), biti osrednji (odmjereno kalkulisati) te biti umjeren / odmjeren / proračunat u ponašanju. Slično, kaže se inače izvagati u značenju promisliti, balansirati. Pitanje razmjere povezuje se s razlučivanjem, odlučivanjem, proračunavanjem ili odmjeravanjem.

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِي

I u hodu budi odmjeren i stišaj glas svoj. Zaista su najneprijatniji glasovi kao revanje magarca. (Kur’an, 31: 19)

Slično svim navedenim, imamo i riječ kasta, ne onu u značenju društvene grupe, već u značenju nijeta (namjere), pa možemo propitivati nekoga kakva mu je kasta u odnosu na neko djelo koje je nakastio (naumio) uraditi.

Iz jedne novije kaside u interpretaciji hfz. Sulejmana Bugarija, koja govori o dedi Aliji Hormanu iz Gunjana, slušamo aluziju na kur’anski ajet iz sure Safovi (Kur'an, 37: 48), kako džennetske hurije imaju čist ili stidljiv pogled (gledaju odmjereno, stidljivo): …iz dženneta hurije čiste kaste gledaju…