Ocijenjeno je da Bosna i Hercegovina i Austrija imaju izuzetno dobru saradnju u oblasti sigurnosti i suzbijanju ilegalnih migracija, za šta je značajan doprinos dao kancelar Nehammer, tokom prethodnog mandata kada je obavljao funkciju ministra unutrašnjih poslova. Upravo u tom periodu potpisan je i Memorandum o saradnji koji je ocijenjen obostrano korisnim za efikasniju borbu protiv ilegalnih migracija.

Razgovarano je i o političkoj situaciji i destruktivnim procesima u Bosni i Hercegovini te mogućim posljedicama takvog djelovanja na sigurnost i stabilnost.

Cikotić je tokom konferencije kazao da će Bosna i Hercegovina aktivno raditi na povratku migranata koji ilegalno borave na teritoriji naše države u zemlje porijekla te da snažno podržava uspostavljanje regionalne saradnje i koordinacije u ovoj oblasti. Cikotić je upoznao prisutne o trenutnoj situaciji u oblasti migracija te mjerama koje Bosna i Hercegovina u vezi s njima poduzima naglasivši da je povratak migranata jedan od prioriteta Ministarstva u ovoj godini.

Ministri su usvojili i zajedničku deklaraciju, kojom se definira regionalni mehanizam povrataka migranata te buduća saradnja u ovoj oblasti. Cilj je da se uspostave brze i efikasne procedure kao i razmjena informacija sa zamljama porijekla, kako bi se omogućio povratak osoba koje ne ispunjavaju uslove za međunarodnu zaštitu.

Ministar Cikotić sastao se i s državnom sekretaricom za migracije Švicarske Christinom Schraner Burgener te s ministrom unutrašnjih poslova Slovenije Alešom Hojsom, saopćeno je iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.