Uzor cijelom muslimanskome ummetu, posljednji Allahov poslanik Muhammed, a. s, svojim je životom i djelovanjem motivirao i nadahnuo i mnoge svjetske velikane koji nisu bili muslimani. O njemu, ali i o islamu kao vjeri, najljepše su govorili mnogi naučnici filozofi, pisci, glumci, svjetski lideri, državnici, od Indije, preko Zapadne Evrope do Amerike.

Jedan od njih je i veliki američki glumac svjetskoga glasa Anhony Quinn, koji je o islamu i poslaniku Muhammedu, a.s., između ostaloga rekao.

"Osjetio sam da je islam jedna neobična snaga, nakon što sam proučio život lidera Omera Muhtara. Osjećao sam da se nalazim pred čovjekom koji islamom brani život, ne u mjestu u kojem je rođen i ne braneći to mjesto, već život kao cjelinu.

Proučavajući ličnost Omera Muhtara zapazio sam da se radi o jednoj velikoj vrijednosti i snazi koja se ne da lahko poraziti. Proučavao sam tu snagu, islam, i ustanovio sam da je to jedna izuzetna vrijednost, dar, velikodušnost i samosvojno bitisanje. To je bilo oružje Omera Muhtara koje je koristio u svojim junačkim podvizima koji još uvijek djeluju na duše onih koji iščitavaju povijest i koji, sasvim sigurno, svoje odbljeske nalaze u dušama svih muslimana.

Moje čitanje o islamu, za što imam zahvaliti ovoj legendarnoj ličnosti, uvjerilo me je da je islam jedna nevidljiva snaga koju nije posjedovao samo Omer Muhtar, već koju može posjedovati svaki čovjek na svijetu. Ljudima nedostaje samo to da upoznaju islam, njegove vrijednosti, načela i učenja. Ja sam se sa svim tim upoznao dok sam se pripremao da odigram lik Omera Muhtara. Tada sam ustanovio da sam vrlo blizu islama, koji sam tako zavolio i o kojem čitam i danas, kao što čitam i o njegovom Poslaniku: iščitavajući njegov veličanstveni životopis osjećao sam kako njegova naučavanja polahko prodiru u moj um. Uistinu je bio, i još je to uvijek, najveći čovjek na Ovome svijetu!

U Kur'anu sam našao velik smiraj. Njegova su značenja dalekosežna, a riječi snažne i tiču se svega na ovome svijetu. Poželio sam da Kur'an mogu čitati na arapskom jeziku, da ga mogu čitati na jeziku na kojem je objavljen Muhammedu, uzoru muslimana i uzoru Omera Muhtara, čija ličnost me je opčarala. Ali, tek kada sam upoznao Muhammeda shvatio sam otkuda Omeru Muhtaru onolika snaga. Zapravo, on je svoje povjerenje u postojanje crpio iz Muhammedovog povjerenja, iz njega samoga, i iz njegove Objave, kao i iz postojanja oko njega.

Žalim što mi je život prošao, a nisam bio musliman!

Moj osjećanje da sam musliman ponukalo me je da prihvatim ulogu Omera Muhtara i da je odigram uvjerljivo, što mogu posvjedočiti gledaoci sirom svijeta. Ljubav prema značajnim islamskim ličnostima pobuđuje u meni želju da poživim dugo i da ih odigram sa islamskim osjećanjem koje nosim u sebi!"