Nakon polaganja cvijeća, predsjednica BNV dr. Jasmina Curić je u izjavi za medije rekla da je danas jako težak dan za Sandžak, težak dan za Bošnjake, te težak dan za sve ljude čija su srca ispunjena ljubavlju.

„Koristim današnju priliku da u ime Bošnjačkog nacionalnog vijeća izrazim saosjećanje sa žrtvama zločina u Štrpcima, Sjeverinu, Kukurovićima i drugih zločina počinjenih nad Bošnjacima u Sandžaku i njihovim porodicama. U ime Bošnjačkog nacionalnog vijeća osuđujem saučesništvo tadašnjih državnih organa Republike Srbije i Savezne Republike Jugoslavije u planiranju, organizovanju i činjenju zločina u Štrpcima, Sjeverinu i Kukurovićima i drugim mjestima u Sandžaku nad civilima bošnjačke, hrvatske i drugih nacionalnosti. Činjenica da državni organi do danas nisu ništa učinili na rasvjetljavanju ovih zločina i kažnjavanju zločinaca predstavlja opasnu poruku za Bošnjake u Srbiji. Tražimo od nadležnog tužilaštva u Republici Srbiji da zločine počinjene nad civilima bošnjačke nacionalnosti u Sjeverinu, Kukurovićima i okolnim selima u opštini Priboj tretira i kvalifikuje kao ratne zločine, na način kako je postupljeno u slučaju “Štrpci” te da se porodicama otetih i ubijenih žrtava zločina počinjenih u Štrpcima, Sjeverinu i Kukurovićima i drugim mjestima u Sandžaku prizna status civilnih žrtava rata, status raseljenih lica, kao i da im se obezbijedi pravična materijalna naknada. Na kraju koristim priliku da pozovem predstavnike međunarodne zajednice a naročito Evropsku uniju da u procesu evropskih integracija zemalja Zapadnog Balkana izgradi objektivne i stabilne mehanizme i institucije, kako se više nikada ne bi ponovili zločini nad Bošnjacima i osigurala egzistencija i napredak Bošnjaka Sandžaka”, istakla je dr. Curić.Danas se navršava 28 godina od zločina u Štprcima kada su srpske oružane snage iz voza na relaciji Beograd-Bar oteli i ubili 20 putnika, među kojima je bilo 18 Bošnjaka, jedan Hrvat i jedan strani državljanin. Žrtve ovog zločina su: Esad Kapetanović, Ilijaz Ličin, Fehim Bakija, Šećo Softić, Rifat Husović, Halil Zupčević, Senad Đečević, Jusuf Rastoder, Ismet Babačić, Toma Buzov, Adem Alomerović, Muhedin Hanić, Safet Preljević, Džafer Topuzović, Rasim Ćorić, Fikret Memović, Fevzija Zeković, Nijazim Kajević, Zvjezdan Zuličić i jedno nepoznato lice. Najstarija žrtva imala je 59, a najmlađa 16 godina.

10 dana prije tog događaja, 18. februara 1993. godine, pripadnici Užičkog korpusa Vojske Jugoslavije granatirali su selo Kukuroviće, opština Priboj, sa ciljem da protjeraju bošnjačko stanovništvo, pritom su ubijeni civili a ostali mještani protjerani.

Tome je prethodila otmica 17 Bošnjaka, 22. oktobra 1992. godine iz radničkog autobusa u Sjeverinu, opština Priboj kojima se nakon toga gubi svaki trag.