Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini danas je objavila saopštenje za javnost, u kojem poziva sve nadležne organe da poduzmu zakonom predviđene radnje kako bi se zaštitio stari objekat Hotela Palas, koji je izvorno vakufski i kako se isti ne bi narušio, a sve s ciljem zaštite restitucijskih prava na ovom objektu.

- Putem medija je objavljena informacija da Skupština dioničara Preduzeća Palas Banja Luka planira kreditno zaduženje kako bi započeli sa projektom izgradnje novog hotela Palas. Vakufska direkcija kao i ranije želi ukazati na nekoliko važnih činjenica i pozvati sve nadležne organe i ustanove da djeluju kako bi se zaštitio izvorno vakufski objekat a to je stari hotel Palas koji je bio vakufski hotel i koji je izgrađen na mjestu Šehove ili Sijamske džamije - navodi se u saopštenju.

Kako podsjećaju iz Vakufske direkcije, Hotel Palas je građen u periodu od 1931. godine do 1933. godine. Godine 1948. je nacionaliziran.

- Dakle Hotel Palas je sve do nacionalizacije 1948. godine bio u vlasništvu i pod upravom vakufa. Nacionalizacija je izvršena na osnovu tadašnjeg Zakona o nacionalizaciji privatnih privrednih preduzeća. Hotel Palas su tadašnje vlasti posmatrale kao privatno privredno preduzeće što je vidljivo iz Rješenja o nacionalizaciji i Rješenja o odbijanju žalbe Vakufskog mearifskog povjereništva u Banjoj Luci. U aprilu 1948. godine izvršeno je preuzimanje hotela Palas od strane tadašnjeg rukovodstva vlasti - navodi se u saopštenju.

Dodaju da se, dakle, "radi o nacionaliziranoj imovini i radi se o imovini koja je van pravnog prometa kako bi se zaštitila restitucijska prava izvornog vlasnika".

- Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH je 2002. godine donijela Odluku o privremenoj listi nacionalnih spomenika u BiH. Tom Odlukom je određeno da do donošenja pojedinačnih odluka za svaki objekat, sva dobra upisana na Privremenu listu smatraće se nacionalnim spomenikom i uživaće zaštitu propisanu Zakonom o sprovedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika, uspostavljene prema Aneksu 8 Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini - ističe se u saopštenju Vakufske direkcije.

Podsjećaju da u skladu sa ovom Odlukom Hotel Palas uživa sve mjere zaštite kao i da je nacionalni spomenik, što znači da gradnjom se ne smije narušiti ambijentalna cjelina.

- Da li su ispoštovani propisi i da li je projekat koji se prezentira javnosti i koji će biti visok 100 metara zadržao mjere zaštite ili nije, na to treba da daju odgovor Ministarstvo prostornog uređenja RS, Zavod za zaštitu kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa RS i Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Iz skica koje su vidljive u javnosti jasno se vidi da se gradi jedan moderan objekat i da nema nikakve niti kulturološke a niti ambijentalne veze sa hotelom Palas. Zbog toga pozivamo sve nadležne organe da poduzmu zakonom predviđene radnje kako bi se zaštitio stari objekat Hotela Palas koji je izvorno vakufski i kako se isti ne bi narušio a sve s ciljem zaštite naših restitucijskih prava na ovom objektu - naglasili su iz Vakufske direkcije.

Posebno su pozvali "Ministarstvo prostornog uređenja RS kao nadležni organ za nacionalne spomenike, kao i Zavod za zaštitu kulturno historijskog i prirodnog naslijeđa RS da obustave svaki vid gradnje koji može narušiti i uništiti nacionalni spomenik BiH".

- To je njihova zakonska obaveza - zaključuju u saopštenju.