Ured disciplinskog tužioca Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) Bosne i Hercegovine podnio je danas Prvostepenoj disciplinskoj komisiji VSTV-a disciplinsku tužbu protiv tužiteljice Diane Kajmaković, čime je pokrenut disciplinski postupak protiv nje.

Tužba je podnesena zbog sljedećih disciplinskih prekršaja: korištenje funkcije tužioca kako bi se pribavile neopravdane koristi za sebe ili druge osobe, miješanje u postupanje sudije ili tužioca s namjerom opstruiranja ili potcjenjivanja njihovih aktivnosti, ponašanje u sudu ili tužilaštvu i izvan suda ili tužilaštva koje šteti ugledu tužilačke funkcije, bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti i dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet tužilaštva.

- Ured je također podnio Zahtjev za privremeno udaljenje od vršenja dužnosti tužene Diane Kajmaković do okončanja pokrenutog disciplinskog postupka, na osnovu člana 79. tačke c) i d) Zakona o VSTV: "Sudija ili tužilac mogu biti privremeno udaljeni od vršenja dužnosti: (c) ako je protiv njega pokrenut postupak razrješenja; (d) ako je pokrenut disciplinski postupak za disciplinski prekršaj, a Vijeće utvrdi da se disciplinska odgovornost ne može na pravi način utvrditi, a da se sudija ili tužilac privremeno ne udalji od vršenja dužnosti tokom postupka.

Ured je zatražio izricanje ove disciplinske mjere razrješenja od dužnosti tužene jer smatra da se disciplinski postupak ne može nesmetano voditi bez njenog udaljenja. Odluku o eventualnom privremenom udaljenju od vršenja dužnosti sudije, po navedenom zahtjevu, prema članu 79. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, donosi Prvostepena disciplinska komisija, saopćeno je.