Odluku je jednoglasno donio žiri, koji čine književnik Enes Halilović, orijentalista Enver Ujkanović i likovna umjetnica Amra Hodžić Jejna.

Žiri smatra da je Bandžović trenutno jedan od vodećih historičara u Evropi, čiji rad je naročito dragocjen kroz novo analiziranje antifašizma i afirmaciju potrebnog suživota i multikulturalizma u savremenom svijetu.

“Bandžović je dugogodišnjim istraživačkim radom osvjetlio mnoge društvene procese, posebno migracije, približio je historiju Balkana i žiteljima Balkana i međunarodnoj naučnoj javnosti. Objektivno, utemeljeno, bez pristrasnosti, a sa izvanrednim naučnim žarom, Bandžović je dokazao da za istinskog naučnika ne postoje enigme kojima se ne može približiti upornim istraživanjem i analitičkim umom”, navodi se u njihovom obrazloženju.

Kulturni centar Novi Pazar ustanovio je nagradu “Ahmed Vali“ 2015. godine za ostvarenje u kulturi, umjetnosti i nauci, a dodjeljuje se umjetniku ili naučniku koji je postigao izvanredne rezultate. Nagrada se daje za rezultate u dugogodišnjem stvaranju, ali i za povod u prethodnoj godini.

Nagrada “Ahmed Vali” nosi ime po pjesniku koji je u XVI vjeku živio u Novom Pazaru i pisao na orijentalnim jezicima. Njegovo najpoznatije djelo je “Ljepota i srce” koje broji oko sedam hiljada stihova.

Dosadašnji dobitnici ove nagrade su Enes Halilović, Mehmed Slezović, Muhamed Đerlek Maks, Enver Ujkanović, Sinan Gudžević i Zlatko Paković.

Bandžović radi kao naučni savjetnik za modernu historiju na Univerzitetu u Sarajevu – Institutu za historiju. Član je Odbora za historijske nauke Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Upravnog odbora Bošnjačkog instituta-Fondacija Adila Zulfikarpašića. Posebno se bavi istraživanjima migracija i društvenih odnosa na južnoslavenskom i balkanskom prostoru u XIX i XX stoljeću. Objavio je više knjiga, kao i veći broj naučnih i stručnih radova od kojih su neki prevedeni i objavljeni na engleskom, turskom i albanskom jeziku.