Erich Maria Remarque (rođen 22. juna 1898., Osnabrück, Njemačka—umro 25. septembra 1970., Locarno, Švicarska) bio je romanopisac koji se uglavnom pamti kao autor djela Im Westen nichts Neues (1929) ili Na zapadu ništa novo, koji je postao možda najpoznatiji i najreprezentativniji roman o Prvom svjetskom ratu.

Remarque je sa 18 godina pozvan u njemačku vojsku i nekoliko puta je ranjen. Nakon rata radio je kao vozač trkaćih automobila i kao sportski pisac dok je radio na svom najveće  romanu.

Događaji u romanu su oni u svakodnevnoj rutini vojnika koji kao da nemaju ni prošlosti ni budućnosti osim života u rovovima. Njegov naslov, jezik rutinskih saopćenja, tipičan je za njegov hladan, sažet stil, koji lakonski podcjenjuje dnevne ratne užase. Njegova ležerna amoralnost bila je u šokantnoj suprotnosti sa patriotskom retorikom. Knjiga je odmah doživjela međunarodni uspjeh, kao i američki film snimljen po njoj 1930.

Nakon nje 1931. uslijedio je nastavak Der Weg zurück (Povratak), koji se bavi raspadom Njemačke 1918. Remarque je napisao nekoliko drugih romana, od kojih se većina bavi žrtvama političkih prevrata u Evropi tokom Prvog i Drugog svjetskog rata. Neki od njih dpživjeli su veliku popularnost, a po romanu Trijumfalna kapija snimljen je i film.

Remarque je 1932. otišao iz Njemačke u Švicarsku. Njegove su knjige nacisti zabranili 1933. Godine 1939. otišao je u Sjedinjene Države, gdje je naturaliziran 1947. Nakon Drugog svjetskog rata nastanio se u Porto Roncu u Švicarskoj, na jezeru Maggiore, gdje je sa svojom drugom suprugom, američkom glumicom Paulette Goddard, živio do svoje smrti.