Ministarstvo unutrašnjih poslova i Tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona provode istragu u Udruženju penzionera Grada Zenica, a na osnovu prijava penzionera, članova Udruženja, o sumnji da se nezakonito i netransparentno troše finansijska sredstva kojima Udruženje raspolaže. Kako saznajemo, finansijskim sredstvima raspolaže predsjednik Upravnog odbora a da se o tome ne informiraju članovi Upravnog odbora niti delegati Skupštine, a u čemu ga podržava predsjednik Skupštine. Njih dvojica, predsjednik UO Emin Sijerčić i predsjednik Skupštine Dževad Smailagić, glavni su cilj istrage.

Kako saznajemo, godišnji finansijski izvještaji Udruženja su misterija jer se iz stavki u izvještajima ne mogu vidjeti visine izdataka i naknada, a što i pored usmenih i pisanih zahtjeva predsjednici UO i Skupštine drsko odbijaju da daju na uvid. Napominjemo da Udruženje, koje ima 17.000 članova, raspolaže s oko 600.000 maraka sredstava i da kao organizator i posrednik realizira ugovore za ogrjev, karte za godišnji prijevoz te ljetovanja u visini oko 1.200.000 maraka, što također ugovaraju i kontroliraju predsjednici UO i Skupštine. Već treću godinu traje borba pojedinih članova Upravnog odbora i određenog broja delegata Skupštine da im se daju informacije o navedenim isplatama, naravno, i korištenju besplatnih banjsko-rekreativnih liječenja, stotinama novčanih i robnih paketa, ali se to toliko opstruira i ne dozvoljava da se čak delegati istjeruju sa sastanaka UO na kojima imaju statutarno pravo da prisustvuju.

U posjedu Stava jeste dokument kojim MUP ZDK-a potvrđuje da je Fahrudin Pojskić prijavio policiji događaj sa sjednice Upravnog odbora Udruženja penzionera/umirovljenika Grada Zenica kada mu je onemogućeno prisustvovanje sjednici.

U informaciji koju su sačinili pripadnici Policijske stanice “Centar” navodi se sljedeće: “Imenovani se požalio na predsjednika Upravnog odbora Udruženja penzionera – umirovljenika općine Zenica, Sijerčić Emina, da je istog bez razloga udaljio sa sjednice. Fahrudin izjavljuje da je ispoštovao svu proceduru po statutu navedenog udruženja o prisustvu svih članova i delegata udruženja, te da se uredno najavio upravnom odboru da će prisustvovati sjednici kao jedan od članova udruženja. Nakon što je sjednica počela, od strane predsjednika upravnog odbora nakon dvije opomene isti je zamoljen da napusti sjednicu, što je učinio. Isti napominje da on kao član i delegat po statutu udruženja ima pravo da prisustvuje sjednicama, ali nema pravo glasa. Do nesuglasica je došlo zato što je Fahrudin tražio da oni kao udruženje dostave svim članovima finansijski izvještaj, da bi se znao iznos kojim udruženje raspolaže.”

Osim ove zabilješke u policiji, u Tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona postoji prijava protiv predsjednika UO i Skupštine Sijerčića i Smailagića. Naime, u prijavi se navodi da je na sjednicama Upravnog odbora i Skupštine više puta pisanim putem tražena informacija o isplati naknada i drugih primanja članovima organa Udruženja. Međutim, svaki je put predsjednik UO Sijerčić odbijao dati informacije, umjesto toga, pozivao je one koje informacija zanima da dođu kod njega u kancelariju na razgovor, predsjednik Skupštine Smailagić informaciju nije htio uvrstiti u dnevni red Skupštine, da bi na kraju došao odgovor od Nadzornog odbora Udruženja kako članovi Udruženja i delegati ne mogu dobiti informaciju o naknadama jer to nije u sladu s propisima Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH. Iz Agencije su odgovorili da se Nadzorni odbor ne može pozivati na Agenciju i da svakako treba dati na uvid tražene informacije.

Na osnovu ovih prijava Tužilaštvo ZDK-a i MUP ovog kantona pokrenuli su istragu, te su izuzeli Statut i Pravilnik o naknadama Udruženja penzionera/umirovljenika Grada Zenica.

Kako smo saznali nezvanično, predsjednik Upravnog odbora Sijerčić i predsjednik Skupštine Smailagić isplaćivanjem posebnih naknada bez izuzetka nosiocima funkcija i predsjednicima komisija za prisustvo na sjednicama UO “kupuju” njihovu bezrezervnu podršku. Naime, po Statutu Udruženja, oni samo po potrebi mogu biti pozvani na sastanak, a visina naknade jeste 100 KM, koliko član Upravnog odbora ima za mjesečni angažman. Niko osim predsjednika UO ne zna koliko je kome isplaćeno naknada. Informacije o tome predsjednik UO Sijerčić krije kao zmija noge.

Osim naknada, kako smo saznali, vrlo su sumnjivi načini stupanja u kontakt s ugovornim stranama po pitanju nabavke ogrjeva, godišnjih karti, ljetovanja, robnih paketa, gdje je izostavljen Upravni odbor. Izbor pružalaca usluga izvrši se pod velom tajni od strane i u prisustvu nosioca funkcija, bez znanja Upravnog odbora.

Iako je Udruženje neprofitna organizacija koju finansiraju penzioneri svojim članarinama od dvije marke mjesečno, Udruženje bez ikakvog osnova uzima novac od penzionera, npr. dvije marke za godišnje karte, koje bi za penzionere trebale biti besplatne, 12,5 maraka Udruženje uzima od penzionera na osnovu prijevoza za ljetovanje. Naime, ugovorena cijena karte za prijevoz na ljetovanje jeste 37,5 maraka, a penzioneri kartu plaćaju 50, što znači da Udruženje ostvaruje profit od 12,5 maraka, uzimajući taj iznos za sebe. Također, naši izvori tvrde da predsjednik UO Emin Sijerčić članove UO, Skupštine i raznih komisija za šutnju o nezakonitostima u radu nagrađuje time što ih imenuje vodičima za ljetovanje. Na sličan način kao i kod karata za prijevoz, Udruženje izvlači profit ugovaranjem nabavke ogrjeva.

Sama činjenica da Udruženje na papir troši 1.600 maraka godišnje pokazuje da je nešto “nečisto” u Udruženju.

Sijerčić je, kako smo saznali, blizak gradonačelniku Zenice Fuadu Kasumoviću, čije je letke dijelio tokom predizborne kampanje, ali to je njegova privatna stvar. No, uvlačiti Udruženje u predizbornu kampanju već je nešto što bi trebalo sankcionirati. Naime, Kasumović je pred izbore prošle godine (13. oktobra 2020) iz budžeta dao 100.000 maraka Udruženju penzionera, a Sijerčić mu se “zahvalio” tako što je za tih 100.000 maraka kupio 3.000 prehrambenih paketa koje je navrat-nanos podijelio pred izbore penzionerima iako je Upravni odbor Udruženja bio protiv toga, jer je to direktno učešće u predizbornoj kampanji. Što se tiče Dževada Smailagića, za njega se u Zenici priča da je član Naroda i pravde.