Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK, danas je održala sjednicu na kojoj je donesena odluka prema kojoj se ne daje saglasnost JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo na prijedlog cijena snabdijevanja krajnjih kupaca kod javnog snabdjevača, saopćeno je iz FERK-a.

- Nakon pažljive analize dostavljenog prijedloga cijena, FERK je utvrdio da prijedlog nije u skladu sa metodologijom za utvrđivanje cijena za snabdijevanje električnom energijom krajnjih kupaca kod javnog i rezervnog snabdjevača.

Naime, navedeni prijedlog nije u skladu sa članom 18. stav (1) Pravilnika o metodologiji za utvrđivanje cijena za snabdijevanje električnom energijom krajnjih kupaca kod javnog i rezervnog snabdjevača u kome je propisano, između ostalog, da je javni snabdjevač obavezan voditi računa o izbjegavanju naglih cjenovnih promjena za krajnje kupce koji se snabdijevaju kod javnog snabdjevača.

S obzirom na to, nisu ispunjeni uvjeti za davanje saglasnosti FERK-a na isti, te je FERK utvrdio cijene snabdijevanja zasnovane na Odluci o tarifnim stavovima za korisnike distributivnog ovog javnog preduzeća i podlogama korištenim za izračun cijena koje su u primjeni.

Za korisnike javne usluge snabdijevanja krajnjih kupaca JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevocijene ostaju iste - navdi se u saopćenju.