Belgijski kralj Leopold II kolonizirao je Slobodnu državu Kongo, golemu teritoriju u centralnoj Africi 1885. godine. Belgijska vlada je 1908. anektirala teritoriju pod nazivom Belgijski Kongo, koju je kontrolisala sve do 1960. godine.

Tokom razdoblja kolonijalne vladavine, belgijski istraživači, misionari, vojnici, predstavnici Leopolda II. i trgovci donosili su kući predmete koje su ukrali, kupili ili stekli na drugi način. Sada belgijska vlada planira osnovati komisiju stručnjaka s Demokratskom Republikom Kongo koji će odrediti sudbinu ovih artefakata.

Thomas Dermine, belgijski državni sekretar za nauku, koji je prošlog ljeta otkrio planove za restituciju i bio u službenoj posjeti Demokratskoj Republici Kongo, kaže: “Suština pristupa je izgradnja dijaloga. Nadamo se da će 2022. biti prekretnica. "

Najveće skladište takvih predmeta danas je Kraljevski muzej središnje Afrike u Tervurenu, Belgija, sa zbirkom koja broji oko 120.000 artefakata, a oko 85% zbirke potiče iz područja današnje Demokratske Republike. Konga. Muzej u saopćenju na svojoj web stranici priznaje da "nije normalno da se tako velik dio afričke kulturne baštine nalazi na Zapadu".

Dermine kaže da će nova komisija klasificirati artefakte u tri kategorije: one koji su nedvojbeno opljačkani i čije bi vlasništvo odmah trebalo prenijeti na Demokratsku Republiku Kongo; one koje su zakonito stečene i mogu ostati na belgijskom javnom vlasništvu i one nejasnog porijekla. Predmeti u posljednjoj kategoriji u početku će ostati u posjedu Belgije, ali će se njihov pravni status promijeniti tako da više nisu neotuđivi, što znači da se mogu ukloniti iz saveznih zbirki.