Nacrt zakona o gasu Federacije Bosne i Hercegovine, upućen je od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije prema Vladi Federacije BiH, javlja Anadolu.

Ovaj zakon treba da uredi funkcionisanje sektora prirodnog gasa u Federaciji BiH.

Prilikom izrade Zakona najveća pažnja je posvećena aspektima vezanim za podjelu nadležnosti između institucija Bosne i Hercegovine i entiteta, kako bi se osiguralo da zakon uređuje isključivo ona pitanja koja su u nadležnosti Federacije.

S tim u vezi, nacrt Zakona o gasu Federacije BiH sadrži isključivo odredbe kojima se uređuju pitanja i djelatnosti iz nadležnosti Federacije, a odnose se na proizvodnju, distribuciju, snabdijevanje, skladištenje i drugo. Pored toga, u zakon su unesene i odredbe kojima se naročito ističe opredijeljenost i opšti interes Federacije za usvajanje propisa u sektoru prirodnog gasa i na nivou Bosne i Hercegovine.

Predloženim zakonskim rješenjem uvodi se regulacija sektora prirodnog gasa od strane Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH (FERK), usklađena sa najvišim standardima i najboljom međunarodnom praksom, što će unaprijediti sve aspekte funkcionisanja ovog sektora, a naročito zaštitu prava građana kao krajnjih kupaca kroz adekvatne mehanizme za zaštitu prava krajnjih kupaca i rješavanje sporova uz jasnu ulogu FERK-a kao regulatornog tijela.

Dodatno, predloženim rješenjima osigurava se visok stepen usklađenosti sa relevantnim propisima EU.

Jačanje sigurnosti snabdijevanja prirodnim gasom jedan je od osnovnih strateških ciljeva u sektoru prirodnog gasa u Federaciji i s tim u vezi, u zakon su ugrađeni mehanizmi kojim se osigurava da Ministarstvo i FERK kontinuirano vrše nadzor nad radom subjekata u sektoru prirodnog gasa i preduzimaju mjere kako bi jačali sigurnost snabdijevanja.

Pored toga, kao dodatan mehanizam za zaštitu sigurnosti snabdijevanja, zakon propisuje i mogućnost da Vlada Federacije proglasi stanje ugrožene sigurnosti snabdijevanja usljed poremećaja u isporuci i nedovoljne ponude prirodnog gasa, ekstremnog porasta cijena na tržištu ili drugih okolnosti koje ugrožavaju sigurnost snabdijevanja.

Vlada Federacije korištenjem ovog mehanizma može uvesti i posebne mjere za formiranje i kontrolu cijena te na taj način ublažiti posljedice koje značajni poremećaji na tržištu imaju na krajnje kupce.

Također, usaglašavanje pravnog okvira Federacije u sektoru prirodnog gasa dat će značajan doprinos i u rješavanju otvorenih slučajeva koje Energetska zajednica vodi protiv Bosne i Hercegovine. Nacrt zakona pripremljen je uz tehničku asistenciju USAID – EPA projekta, saopćeno je iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.