Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila Prijedlog budžeta TK za 2024. godinu, koji iznosi rekordnih 730.227.545 KM i veći je za 46,6 miliona u odnosu na budžet za prošlu godinu.

Premijer TK Irfan Halilagić danas je rekao da se radi o ambicioznom budžetu, koji ima socijalnu i investiciono-razvojnu komponentu te može biti osnov Vladi da odgovori na sve izazove.

- Čekali smo tačne podatke o transferu s nivoa Federacije Bosne i Hercegovine, kao i tačan iznos suficita iz prošle godine, a imali smo i razgovore sa sindikatima i zbog toga sada usvajamo budžet za narednu godinu. Socijalna komponenta u budžetu iznosi 75 miliona KM, a pored toga imamo 21 milion za boračke kategorije. Porodiljske naknade će biti na nivou prošle godine i iznosit će ukupno 40 miliona KM, a zadržali smo i jednokratnu pomoć penzionerima sa najnižim primanjima za što je izdvojeno 3,7 miliona KM. Novitet je da imamo milion KM za udruženja koja brinu o najugroženijim kategorijama - rekao je Halilagić.

Rekordan iznos od oko 136 miliona KM, dodao je Halilagić, određen je i za investiciono-razvojne projekte, a tu je istakao početak izgranje Kampusa, rekonsktrukciju zgrade Vlade TK, izgranju zgrada Općinskog suda Lukavac i Policijsku upravu Živinice.

- Nastavljamo još snažnije ulagati u meterijalno-tehničko i kadrovsko opremanje Uprave policije za šta smo predvidjeli po devet miliona za nove uniforme, novu opremu te za plaće novih kadata koje namjeravamo primiti, što je ukupno 27 miliona. Predvidjeli smo 10 miliona KM za robne rezerve, čime ćemo prvi u BiH u potpunosti ispoštovati standarde u ovoj oblasti. Imamo i 13,8 miliona za poljoprivredne poticaje, što je povećanje od milion KM, osam miliona je predviđeno za kapitalne izdatke budžetskih korisnika, sedam miliona KM za zaštitu okolice i energetsku efikasnost i isto toliko za civilnu zaštitu, 6,2 miliona KM za nabavku udžbenika za sve osnovce, 4,7 miliona KM za Međunarodni aerdorom Tuzla... - rekao je Halilagić.

Kada su u pitanju prihodi u budžetu, ministar finansija Suad Mustajbašić rekao je da su planirana 503,3 miliona poreskih prihoda.

- Od transfera s nivoa FBiH od prošle godine sačuvano 15,5 miliona i to je ugrađeno u ovogodišnji budžet, a ove godine planiramo transfer s nivoa FBiH u iznosu od 31,5 milion KM. U budžet je ugrađen i kredit od Razvojne banke FBiH u iznosu od 20 miliona KM - rekao je Mustajbašić.

Ministar obrazovanja i nauke TK Ahmed Omerović rekao je da su vođeni dugi razgovori sa sindikatima osnovnog i srednjeg obrazovanja te su usaglašani sporazumi i aneksi kolektivnih ugovora, koje je Vlada TK dala saglasnost, a ostalo je da ih usvoje i organi sindikata.

- Definirano je povećanje plaće zaposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju u iznosu od 8,5 posto kroz povećanje koeficijenata - naveo je Omerović.

Skupština TK će biti sazvana nakon 20. februara i tada će se zastupnici izjasniti o budžetu.