Ministri vanjskih poslova i šefovi delegacija država članica Organizacije islamske konferencije na 48. sjednici Vijeća ministara vanjskih poslova, održanoj u Islamabadu, usvojili su Rezoluciju o Bosni i Hercegovini i "Islamabadsku deklaraciju" u kojoj je dio posvećen.

U Deklaraciji se dodatno osuđuje širenje vjerske i nacionalne mržnje u BiH i regionu Zapadnog Balkana. Nakon dugo godina, uprkos brojnim problemima i sukobima u drugim zemljama, BiH je opet značajno prisutna na agendi OIC-a, koji broji 57 članica i predstavlja dvije milijarde muslimana.

Kako se navodi, u Deklaraciji se potvrđuje dugotrajna podrška država članica očuvanju jedinstva, teritorijalnog integriteta, suvereniteta i međunarodnog priznanja BiH, unutar njenih međunarodno priznatih granica, kao potpuno funkcionalne i samoodržive države sposobne izvršavati svoje ovlasti i ispunjavati svoje međunarodne obveze, kao i svoju multietničku, multikulturalnu i viševjersku strukturu.

"Žalimo zbog cjelokupne politike i poduzetih koraka u pravcu nezakonitog prijenosa nadležnosti s države BiH na entitet Republiku srpsku, kao i nepoštivanje odluka Ustavnog suda BiH čime se poništava 26 godina reformi i izgradnje mira, te ozbiljno ugrožava mir i sigurnost ne samo u BiH, već i u cijeloj regiji Zapadnog Balkana", rečeno je u jednoglasno usvojenoj Deklaraciji.

Istaknuta je potreba nastavka sveobuhvatnog reformskog procesa usmjerenog na jačanje i napredak evropske i euroatlantske orijentacije BiH te je osuđeno širenje vjerske i nacionalne mržnje, revizionizma, kao i veličanje ratnih zločinaca u BiH i u zemljama regije Zapadnog Balkana.

U Deklaraciji je ponovljena podrška preživjelima žrtvama Genocida u Srebrenici, kao i Memorijalnom centru Srebrenica kroz ekonomske, obrazovne i humanitarne projekte.

Delegaciju BiH na zasjedanju Vijeća ministara vanjskih poslova OIC-a predvodila je ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković.

Ministrica je naglasila da usvojeni dokumenti predstavljaju snažnu podršku naporima za prevazilaženje trenutne krize u BiH, uzrokovane neodgovornim politikama i antiustavnim djelovanjem političara, dodajući da je time OIC, kao druga najveća međunarodna organizacija nakon Ujedinjenih naroda, čvrsto stala uz BiH i nedvosmisleno ukazala na uzroke problema u BiH.