Vlada entiteta Republika srpska (Rs) objavila je danas sporni Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Rs-a, a koji je utvrdila na jučerašnjoj sjednici i koji je izazvao brojne reakcije u javnosti, posebno medija.

U njemu se nalazi nova glava krivičnih djela povrede ugleda i časti, a kleveta je propisana kao krivično djelo i za koju je predviđena novčana kazna do 100.000 KM

U obrazloženju predloženih zakonskih rješenja, Vlada Rs-a navodi da je entitetskim Ustavom propisano da su ljudsko dostojanstvo, tjelesni i duhovni integritet, čovjekova privatnost, lični i porodični život nepovredivi, te da u tom smislu svako ima pravo tražiti da se to poštuje i da se ne omalovažava.

Ocjenjuju da su iznošenja neistina, ličnih i porodičnih prilika, prešla svaku normu prihvatljivog.

“Iznošenje neistina, ličnih i porodičnih prilika, izlaganje poruzi određenih kategorija lica je prevazišlo svaku normu društveno prihvatljivog ponašanja i na svaki način obezvrijedilo ljudsko dostojanstvo, tjelesni i duhovni integritet, čovjekovu privatnost, kao i lični i porodični život. U tom smislu, ovim zakonom propisuju se krivična djela protiv časti i ugleda i to krivična djela uvreda, kleveta, iznošenje ličnih i porodičnih prilika, javno izlaganje poruzi zbog pripadnosti određenoj rasi, vjeri ili nacionalnosti, kao i isključenje protivpravnosti kod krivičnih djela protiv časti i ugleda i gonjenje za ova krivična djela” navodi se u obrazloženju.

Što se tiče krivičnog djela uvreda, propisano je da ko uvrijedi drugoga, kaznit će se novčanom kaznom od 5.000 KM do 20.000 KM, a ako je djelo učinjeno putem štampe, radija, televizije ili drugih sredstava javnog informiranja ili na javnom skupu ili na drugi način, zbog čega je uvreda postala pristupačna većem broju lica, kaznit će se novčanom kaznom od 10.000 KM do 50.000 KM.

Kod krivičnog djela kleveta, propisano je da “ko o drugom iznosi ili pronosi nešto neistinito što može škoditi njegovoj časti ili ugledu, znajući da je to neistina, kaznit će se novčanom kaznom od 8.000 KM do 30.000 KM”.

Ako je ovo djelo učinjeno putem medija, i društvenih mreža ili na javnom skupu, kaznit će se novčanom kaznom od 15.000 KM do 80.000 KM, a ako je dovelo do “teških posljedica za oštećenog”, kazna je od 20.000 KM do 100.000 KM.

Što se tiče krivičnog djela “iznošenje ličnih i porodičnih prilika”, navodi se da će se onaj ko iznosi ili pronosi štogod iz ličnog ili porodičnog života nekog lica što može škoditi njegovoj časti ili ugledu, kazniti novčanom kaznom od 10.000 KM do 40.000 KM.

Također, ako je učinjeno putem medija, društvenih mreža ili na skupu, kazna je od 20.000 KM do 100.000 KM, a ako je dovelo ili moglo dovesti do teških posljedica za oštećenog, učinilac će se kazniti novčanom kaznom od 25.000 KM do 120.000 KM.

“Ko javno izloži poruzi ili preziru lice ili grupu zbog pripadnosti određeno rasi, boji kože, vjeri, nacionalnosti ili zbog etničkog porijekla, seksualnog opredjeljenja ili rodnog identiteta, kaznit će se novčanom kaznom od 20.000 KM do 100.000 KM”, stoji u nacrtu zakona.

Što se tiče isključenje protupravnosti kod krivičnih djela protiv časti i ugleda, navedeno je:

“Nema krivičnog djela ako se radi o uvredljivom izražavanju ili iznošenju nečeg neistinitog u naučnom, stručnom, književnom ili umjetničkom djelu, u vršenju dužnosti propisane zakonom, novinarskog poziva, političke ili druge javne ili društvene djelatnosti ili odbrani nekog prava, ako iz načina izražavanja ili iz drugih okolnosti proizlazi da to nije učinjeno u namjeri omalovažavanja, ili ako lice dokaže istinitost svog tvrđenja, ili da je imalo osnovanog razloga da povjeruje u istinitost onoga što je iznosilo ili pronosilo".

Ministar pravde Rs-a Miloš Bukejlović jučer je, nakon sjednice Vlade, ocijenio da ovakvim zakonskim rješenjima nije ugrožena sloboda izražavanja.

“Svako ko kvalitetno radi svoj posao, u konkretnom slučaju novinari, ne mogu se dovesti u situaciju da se terete za neko od ovih krivičnih djela”, smatra Bukejlović.