Prema “Rasporedu distribucije cjepiva” koji je objavio Zavod za javno zdravstvo FBiH, u deset kantona Federacije Bosne i Hercegovine danas i sutra bit će raspoređeno 69.978 vakcina. Od toga 40.078 za prvu, a 29.900 za drugu dozu. To je ujedno i ukupan broj vakcina previđen za distribucije ove sedmice koja se računa kao 37. sedmica od početka ove godine.

Za prvu dozu predviđeno je 17.100 Pfizer vakcina i 12.800 vakcina firme Sinopharm, a za drugu bit će distribuirano 37.150 vakcina AstraZenece i 2.928 Pfizera.

Najviše vakcina firme Pfizer bit će raspoređeno u Kantonu Sarajevo, u kojem je za prvu dozu sutra i prekosutra predviđeno distribuirati 3.660 komada ovih cjepiva. To je ujedno i jedina vakcina koja će u ovom kantonu biti distribuirane 37. sedmice kao prva doza.

Poređenja radi, prošle je sedmice u Federaciji distribuirano 95.500 vakcina, od čega kao prva doza 87.582. Prije dvije sedmice bilo je raspoređeno 68.110 vakcina, a za cijepljenje ih je u toj sedmici utrošeno 42.744.

Ukupno su od 9. do 29. augusta u Federaciji Bosne i Hercegovine distribuirane 165.834 vakcine, a utrošeno njih 107.490.

Iako se broj zaraženih i umrlih svakim danom povećava, očigledno je da broj distribuiranih vakcina uveliko zaostaje za brojem utrošenih. Čak 58.344 vakcine, više od trećine, ostalo je u tome periodu neutrošeno.

Najviše neutrošenih vakcina u tri sedmice augusta, bilo je u Zeničko-dobojskom kantonu, u kojem su od distribuiranih 46.820 vakcina ostale neutrošene 26.472, odnosno 56,5 posto. U Tuzlanskom kantonu neutrošeno je ostalo 8.329 vakcina (26,4 posto), u Srednjobosanskom 7.231 (38,8 posto), u Hercegovačkoneretvanskom 5.970 (33 posto), u Unsko-sanskom kantonu 4,643 (64,8 posto), u Kantonu Sarajevo 4.399 (11,4 posto). U Kantonu 10 neutrošene su ostale sve distribuirane vakcine, njih 1.304, a u Posavskom kantonu 1.214 (58,1 posto). U Zapadnohercegovačkom kantonu dostavljene su 282 vakcine u ovom periodu a utrošeno ih je 946, očigledno od ranijih zaliha. Slično je bilo i u Bosansko-podrinjskom kantonu gdje su stigle 1.594 vakcine, a podijeljeno ih je 1.748.