Time je Mahmuljinu za dvije godine smanjena kazna u odnosu na prvostepenu presudu koju je Apelaciono vijeće u septembru 2021. ukinulo, a kojom je bio osuđen na deset godina zatvora jer nije spriječio ubistva i nečovječna postupanja pripadnika Odreda "El-Mudžahidin" nad zarobljenim vojnicima i civilima na području Vozuće i Zavidovića.

Prvostepenom presudom je utvrđeno da su pripadnici Odreda, u okviru akcija "Proljeće 95" i "Farz" u julu i septembru 1995. ubili više od 50 zarobljenih pripadnika VRS-a, te nečovječno postupali prema njima i nekoliko civila, prenio je Birn.

Nakon što je ukinulo prvostepenu presudu Apelaciono vijeće zakazalo je novo suđenje.

Po okončanju novog suđenja, Tužilaštvo je u završnoj riječi tražilo da se Mahmuljin oglasi krivim i da mu se izrekne kazna u skladu sa zakonom.

Mahmuljinovi branioci, advokati Nermin Mulalić i Vasvija Vidović, nakon iznošenja završnih riječi, predložili su Vijeću da optuženog oslobode po svim tačkama optužnice, navodeći da Tužilaštvo nije provelo dokaze kojima bi sa apsolutnom sigurnošću dokazalo krivicu njihovog klijenta.

Mahmuljina je optužnica teretila da "u toku rata u BiH, oružanog sukoba između Armije RBiH i Vojske RS-a na području općine Zavidovići, u svojstvu komandanta 3. korpusa Armije RBiH, u čijem sastavu je djelovao i odred El Mudžahidin, u toku 1995. godine, dok je trajala vojna operacija Armije R BiH na širem području Zavidovića i Vozuće, u okviru koje su pripadnici odreda El Mudžahidin počinili ratne zločine nad ratnim zarobljenicima i civilima srpske nacionalnosti na tom području, nije ništa preduzeo kako bi spriječio navedeni zločin, iako je imao informacije da se pripadnici ovog odreda spremaju počiniti zločin, te da nakon počinjenog zločina nije preduzeo ništa kako bi kaznio počinioce zločina".

(Izvor: Faktor.ba)