- Od osama delegata, pet Bošnjaka iz probosanskih stranaka je glasalo "za", a tri delegata iz SNSD-a su bili protiv, što nije bilo dovoljno da se ospori ta odluka, dvotrećinska. Već smo dogovorili da se 24. januara sazove sjednica Vijeća naroda RS na kojoj bi se raspravljalo o odluci Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda oko pokretanja vitalnog nacionalnog interesa na pomenuti zakon - naveo je Osmanović.

Istaknuo je da, kada je riječ o državnoj imovini, jedino država Bosna i Hercegovina može biti titular i "to pitanje treba isključivo rješavati u Parlamentarnoj skupštini BiH, onako kako je to rekao i Ustavni sud BiH".

Po njegovim riječima, nikako se to pitanje ne može rješavati na nivou entitata, niti Republike Srpske, niti Federacije BiH.

- Zašto? Zato što državna imovina u punom kapacitetu pripada svim građanima i narodima Bosne i Hercegovine i ona se ne može takvim separatnim odlukama sužavati i davati ekskluzivitet samo jednom entitetu i nekim konstitutivnim narodima, da imaju veće pravo na tu državnu imovinu nego svi ostali građani. Prema tome, jedino to pitanje treba rješavati na nivou države BiH, u Parlamentarnoj skupštini BiH - zaključi je Osmanović.