Iako su mnogi priželjkivali da će Kongres SDA donijeti žestoka previranja, nestabilnost i čak najavljivali „pucanje po šavovima“, ništa se od toga nije dogodilo niti će se dogoditi nakon Kongresa, nego upravo suprotno, komentira Elvir Resić u tekstu koji nosi naslovnicu ovosedmičnog „Stava“. SDA je i ovim stranačkim izborima pokazala da ima unutrašnje kapacitete koji joj garantiraju stabilnost i dalje jačanje. Sigurno je da ima i da će biti nezadovoljnih koji nisu dobili ono što su priželjkivali, a moguće je i da pojedinci napuste organizaciju pod čijim su amblemom ostvarili mnoge životne ambicije. To će neki nazvati „osipanjem kadrova“, a za SDA je to prirodan proces obnavljanja, koji se događa u svim velikim organizacijama, posebno onim političkim.

Za „Stav“se sa Zapadne obale javlja Rabii Hantouli, ambasador Palestine u Crnoj Gori i poručuje da je „Izrael počinio genocid i svjetski je prvak u kršenju međunarodnog prava“.

“I na Zapadnoj obali situacija se pogoršava, izraelske okupacione snage blokirale su puteve između gradova i zatvorile granicu s Jordanom. Izraelska vlada je podijelila mnogo oružja jevrejskim ekstremnim doseljenicima te im na taj način omogućava da nastave sa svojim zločinima protiv palestinskog naroda. Imamo 54 ubijenih Palestinaca u posljednjih nekoliko dana na Zapadnoj obali, a demonstracije se kontinuirano održavaju u svim gradovima uključujući Kuds”, naglašava ambasador Al Hantouli.

Jakub Salkić donosi ekskluzivu – o koordiniranoj akciji otimanja biznisa, odnosno drugoj strani priče: Ko je, kako i zašto pokopao „McDonald's“.

Naime, Iako je „Gliese“ uredno plaćao sve obaveze za svoje restorane, kada je krenulo rušenje „McDonald'sa“, mediji bliski Fahrudinu Radončiću objavili su da za „McDonald's“ u Nedžarićima firma „Gliese“ nije plaćala račune za vodu. Istina je da ti računi nikada nisu ni dostavljeni firmi „Gliese“. Priključak vode glasio je i na „Radon Plazu“, odnosno na „Avaz“ d. o. o., i na „Gliese“. Ali firmi „Gliese“ nisu dolazili računi za vodu. Niko nije mogao objasniti gdje su nestali. Na kraju je firma „Gliese“, prema našim saznanjima, vlasništvo nad objektom u Nedžarićima morala prepustiti firmi „Avaz“ d. o. o., koja je u vlasništvu Azre Radončić, bivše supruge Fahrudina Radončića, kao kompenzaciju za nikada ispostavljene račune za vodu.

U subotu, 14. oktobra, u Sarač Ismailovoj džamiji u Sarajevu proučena je hafiska dova Zajimu ef. Kruški, inače imamu ove džamije koja je sagrađena prije 1515. godine, čime spada u red najstarijih džamija ne samo u Bosni i Hercegovini već i u širem regionu. Hifz je polagao u periodu od 3. septembra do 18. septembra 2023. godine pred Komisijom Rijaseta Islamske zajednice u BiH, koju su činili hafizi Ismet Spahić, Omer Zulić, Mensud Đulović, Elmir Mašić i Nedžad Ćeman, dok je mentor koji je Zajima ef. Krušku vodio na ovom časnom putu bio muhafiz Alija Rahman, inače imam sarajevske džamije Kralj Fahd.

Zajim ef. Kruško završio je Medresu „Osman ef. Redžović” u Visokom, diplomirao je na Fakultetu islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu – teološki smjer, da bi magistrirao na istom fakultetu iz oblasti hadisa. Trenutno je na doktorskom studiju. Autor je knjige „Hadži Mujaga Merhemić: mesnevihan i dobrotvor“, koja je proširena verzija njegovog magistarskog rada. Urednik je osam brojeva zbornika radova s naučnih skupova u organizaciji Centra za istraživanje i unapređenje duhovne i kulturne baštine u BiH, učestvovao je na više naučnih skupova ili simpozija, okušao se kao recenzent te urednik naučnih knjiga. Kruna njegovih aktivnosti kao urednika bit će tefsir „Ruhu-l-bejan“, koji će biti najobimnije prevedeno djelo na našem jeziku pored Gazalijevog „Ihajaa“, jer će biti štampan u više od 15 tomova, a trećina, tj. prvih pet tomova već su u finalnoj fazi pred izlazak iz štampe.

Hafiz kruško govori za „Stav“ i poručuje: „Dok mi ukrašavamo kalup tijela, duša cvili – lijek je okretanje Allahu.“

O ostalim temama kojima se bavi ovosedmični “Stav” saznajte iz sadržaja:

UVODNIK
Mahmud Derviš: Zapiši, ja sam Arap i dobro se pazi srdžbe moje

POLITIKA
Osman Softić: Žrtva je krivac - Izraelsko manipuliranje činjenicama i licemjerje Zapada
Rabii Hantouli: Izrael je počinio genocid i svjetski je prvak u kršenju međunarodnog prava (INTERVJU / Razgovarao: Sanadin Voloder)
Bojan Budimac: Šta može zadovoljiti krvožeđ Izraela
Harun Nuhanović: Izgledniji je genocid nego ponovna okupacija Gaze, nije isplativa Izraelu (INTERVJU / Razgovarao: Sanadin Voloder)
Edo Demirović: Za Izraelce crna traka i minuta šutnje, za Palestince tišina 
Elvir Resić: SDA se obnavlja i jača
Faris Nanić: Zašto trošimo dragocjeno vrijeme na štetan i beskoristan posao
Sejo Omeragić: Alija (Dvadeset godina od smrti prvog predsjednika Predsjedništva Republike)
Mirza Abaz: Salkić i Hurtić složni - Prije ili kasnije morat će prestati sistemska diskriminacija Bošnjaka u Rs-u
Jakub Salkić: Druga strana priče ili ko je, kako i zašto pokopao „McDonald's“

KOLUMNE
KATEDRA ZA POLITIČKU PISMENOST: Odveć dugo Bošnjaci prizivaju kojekakve sabore, vijeća, zborove... (Ajdin Huseinspahić)
KRIVO SRASTANJE: Moj deda Sava (Sadik Ibrahimović)
APOKRIFNI FRAZARIJ: Iz imaginarne kolekcije (Irfan Horozović)
HAZNA AŠKA: Nemojmo nikoga porobljavati ako želimo sreću na ovom i na onom svijetu (Hadži Hafiz Mehmed Karahodžić / Priredio: Šaban Gadžo)

DRUŠTVO
Zajim ef. Kruško: Dok mi ukrašavamo kalup tijela, duša cvili – lijek je okretanje Allahu (INTERVJU / Razgovarao: Mirza Abaz)
Alija Hodžić: Nevesinjskom puškom Srbi su još 1875. demonstrirali da nisu bosanska nacija
Bajro Perva: Bosna je naša kolijevka, uvijek smo imali dobre odnose s vašom ulemom (Razgovor s Salim ef. Sulejmanijem, muftijom iz Struge)
Alen Kalajdžija: Spaljivanje bosanskih jezičkih vještica na lomači srpsko-hrvatskih zabluda
Ahmet Kurt: Jedinstveno djelo o Mostaru i jednom od najbriljantnijih Bošnjaka (O knjizi „Sinan-paša Borovinić“)
Nedim Hasić: Austro-Ugarska je u Bosni legalizirala prostituciju, a narod je bludnice zvao jaranice
Izet Perviz: Vrijeme ukalufljeno u Kalufima

KULTURA
Almir Zalihić: Neoegzistencijalistička raspjevanost između dviju udobnosti (O Seadu Begoviću)

KRAJOBRAZI BOŠNJAČKOG IDENTITETA
- Hadžijahić o izmišljotinama: Nisu Turci naseljavali bh. gradove
- Prvi susreti Slavena s islamom
- Kraj Bosanskog kraljevstva: Urušavanje iznutra i izdaja Rima
- I prije islama u Bosni su bile tri vjere
- Otvorenost prema drugima osobina je savremene bošnjačke književnosti
- Bošnjačka grafička škola: Sućeska, Tikveša, Zec, Dragulj, Berber, Hozo, Obralić...
- Miroslav Krleža: Najljepši je jezik bosanskih muslimana