Večeras s nastupanjem akšam-namaza ući ćemo u 15. noć mjeseca šabana. Ova noć se islamskoj tradiciji obilježava kao Lejletul-berat, kod nas nazvanom Noću oprosta i sudbine. Ova noć zauzima posebno mjesto u godišnjem islamskom kalendaru kao jedna od četiri odabrane noći. Prema vjerodostojnoj tradiciji, ove se noći počinju ispisivati ljudske sudbine za narednu godinu, a ispisivanje sudbina završava u noći Lejletul-kadr. Stoga je lijepo bar dio ove noći provesti u ibadetu i skrušeno doviti za sebe, svoju porodicu, narod, domovinu i ummet.

U jednom hadisu Poslanik, s.a.v.s., je rekao: "Kada dođe polovina šabana (Lejletul-berat), noć provedite na namazu, a dan u postu. Uzvišeni Allah te noći govori: ‘Ima li iko da od Mene oprost traži, pa da mu oprostim? Ima li iko da od Mene traži da mu povećam opskrbu, pa da mu povećam? Ima li iko da od Mene traži nešto, pa da mu udovoljim? Ima li iko, ima li iko?’ Uzvišeni Allah u ovoj noći onima koji traže daje ono što žele, sve dok ne svane."

Znameniti mufessir Ismail Hakki Bursevi u svome tefsiru "Ruhul-bejan" navodi sljedeću predaju:

"U trinaestoj noći šabana Džebrail, a.s., je došao Poslaniku, s.a.v.s., i rekao: 'O Muhammede, vrijeme je za tehedždžud, vrijeme je da moliš Gospodara za svoj ummet.' Poslanik, s.a.v.s., je ustao i tu noć proveo u ibadetu. Kada je nastupila zora Džebrail, a.s., je ponovo došao i rekao: 'O Muhammede, Uzvišeni Allah ti je poklonio trećinu ummeta' (u značenju: oprostio trećini ummmeta). Na ove riječi Poslanik, s.a.v.s., poče da plače i upita: 'O Džebraile, šta će biti sa druge dvije trećine?'

'Ne znam' odgovori Džebrail. Sljedeće noći (14. noć šabana), Džebrail je ponovo došao i Poslaniku, s.a.v.s., rekao isto kao i prethodne noći. Poslanik, s.a.v.s., ustao je i tu noć proveo u ibadetu. Kada je počelo da sviće, Džebrail, a.s., je ponovo došao i rekao: 'O Muhammede, Allah ti je poklonio dvije trećine tvog ummeta.' Poslanik milosti, s.a.v.s., je ponovo zaplakao i upitao: 'Šta će biti sa preostalom trećinom?' na što je Džebrail, a.s., ponovo odgovorio da ne zna.

Sljedeće, petaneste noći šabana, Poslanik, s.a.v.s., je ponovo klanjao i molio Gospodara sve do sabaha. Kad je nastupilo sabahsko vrijeme Džebrail, a.s., ponovo dođe i reče: 'Raduj se, o Muhammede! Allah je oprostio cijelom tvom ummetu, osim onima koji širk čine.'"