Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac rekao je da Vijeće ministara BiH na prvoj narednoj sjednici mora prioritetno usvojiti prijedlog za zaključivanje međunarodnog sporazuma sa Srbijom o izgradnji gasne istočne interkonekcije.

"Ukoliko do četvrtka gasna istočna interkonekcija ne bude uvrštena na dnevni red Vijeća ministara BiH, moj stav je da sjednica uopće ne treba da bude održana. Smatram da ne treba odlučivati o bilo kojem pitanju dok ne otvorimo prostor za potpisivanje sporazuma koji će omogućiti izgradnju istočne interkonekcije", rekao je Košarac.

Upozorio je da će, ukoliko izostane davanje saglasnosti na izgradnju gasne istočne interkonekcije, kao jednog od strateških projekata u Republici srpskoj, to negativno utjecati na realizaciju drugih projekata u Federaciji BiH.

Kako je istakao, na blokade iz FBiH bit će odgovoreno recipročnom mjerom.

"Konkretno, ako Vijeće ministara BiH u četvrtak ne uvrsti i ne usvoji tačku koja se odnosi na izgradnju istočne interkonekcije, kao resorni ministar neću dati saglasnost na projekte koje je FBiH kandidovala za sufinansiranje investicionih projekata, kao i projekata tehničke pomoći u okviru Investicionog okvira za Zapadni Balkan", naveo je Košarac.

On je precizirao da je riječ o ukupno devet projekata za FBiH, od čega je sedam iz oblasti energetike, a dva su iz oblasti životne sredine.

"Mi nismo za opstrukciju i sprječavanje razvoja FBiH, ali nećemo dozvoliti da bilo ko blokira strateške projekte u Rs-u. Insistiramo na fer i izbalansiranom pristupu kada je u pitanju realizacija projekata i toga moraju biti svjesni partneri iz FBiH", rekao je on.

Prema njegovim riječima, Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH je u saradnji i punoj koordinaciji s nadležnim ministarstvom iz Rs-a pripremilo nacrt prijedloga za zaključivanje međunarodnog sporazuma sa Srbijom o izgradnji gasne istočne interkonekcije.

"Izgradnja istočne interkonekcije je naš prioritet, jer se radi o projektu koji će za rezultat imati povećanje bezbjednosti snabdijevanja potrošača prirodnim gasom i obezbijediti dugoročnu energetsku stabilnost u Rs-u. To je projekat koji će doprinijeti bržem ekonomskom razvoju, poboljšanju standarda i kvaliteta života, kao i zaštiti životne sredine. Potpuno je neshvatljivo, nelogično i nedopustivo da se bilo ko protivi njegovoj realizaciji", dodao je Košarac.