Podmetanja i insinuacije koje dolaze iz entiteta Republika srpska o navodnim “terorističkim ćelijama unutar više od stotinu paradžemata širom Bosne i Hercegovine” Islamska zajednica u BiH ocijenila je zlonamjernim i tendencioznim.

“Islamska zajednica u BiH se sistemski bavi pitanjem pojedinaca i skupina koji pokušavaju organizirati vjerski život muslimana izvan njenih okvira. Većina takvih skupina, kolokvijalno nazivanih ‘paradžemati’, 2016. godine prihvatila je propise i norme Islamske zajednice u BiH i integrirala se u njenu strukturu”, saopćila je danas Islamska zajednica.

Nekoliko manjih skupina i pojedinaca, kako se dodaje u saopćenju, nisu se odazvali pozivu Islamske zajednice u BiH na integraciju i ostali su djelovati izvan strukture Islamske zajednice, ali ih je isuviše malo da bi činili i jedan jedini džemat.

“Kako god, Islamska zajednica nikada nije imala indicije da se radi o bilo kakvim militantnim skupinama, a posebno ne ‘terorističkim organizacijama’ ili ‘vojnim kampovima’. Pokušaje da se ovo pitanje zloupotrijebi kako bi se iskonstruirala navodna opasnost od ‘radikalnih islamskih/bošnjačkih skupina’ Islamska zajednica smatra zlonamjernim i tendencioznim podmetanjima”, navedeno je u saopćenju.