Muhammed, a. s., Allah ga darovao svojom milošću, 629. godine dotakao je svojim štapom tri stotine šezdeset kipova i goluba od alojevog drveta koji su stajali oko Kabe i oni su se srušili.

Hiljadu sto četrdeset i jednu godinu od godine u kojoj je Muhammed, a. s., štapom oborio mekanske kipove u Njemačkoj se rodio filozof Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Šejtan nagovori Karla Marxa da Hegela okrene naopačke, a u Rusiji se nađe šejtanov radnik po imenu Vladimir Iljič Lenjin, koji tako, naopačke, okrene mnoštvo ljudi.

Sve je to zapisano u knjigama.

Turci u Bosni nisu pravili kipove.

Turska se raspala, a 1878. godine Bosnu je prisvojila Austro-Ugarska. Kada su Turci otišli iz Bosne, Srbi bosanskim muslimanima, bosanskim pravoslavcima i bosanskim katolicima govorahu – svi ste vi Srbi, što nije tačno.

Onda se i Austro-Ugarska raspadne, a srpski kralj Jugoslavije stane bosanskim begovima uzimati zemlju. Bosanski begovi imali su mnogo zemlje.

Bosanski begovi nisu pravili kipove.

Kada su Adolf Hitler, car Hirohito i Benito Mussolini započeli svjetski rat da bi uzeli svu zemlju na Zemaljskoj Kugli, u Jugoslaviji je već bilo deset hiljada komunista. Hitler, Hirohito i Mussolini poraženi su, ali su komunisti, najzad, bosanskim begovima uzeli svu zemlju.

Đavo je likovao jer komunisti ne vjeruju u Boga.

Sada Srbi bosanskim muslimanima stadoše govoriti, vi ste Srbi, što nije tačno. Hrvati bosanskim muslimanima stadoše govoriti: vi ste Hrvati, što, također, nije tačno.

Komunisti su pravili kipove.

(Iz „Knjiga Adema Kahrimana napisana Nedžadom Ibrišimovićem Bosancem“, Nedžad Ibrišimović, Ljiljan, 1994)

Više o bošnjačkom književniku Nedžadu Ibrišimoviću: U našem površnom svijetu Nedžad jeste bio čudna pojava, to jest, bio je čudo