Hrvatski državni arhiv je objavio knjigu “Gastarbajteri pod nadzorom Službe državne sigurnosti. Odabrani dokumenti (1977.-1990.)” koju je pripremio Nenad Bukvić.

U knjizi se objavljuju odabrani dokumenti koji otkrivaju metode rada Službe državne sigurnosti (SDS), razmjere obavještajne i protuobavještajne djelatnosti prema gastarbajerima iz Hrvatske, ali i iz drugih jugoslavenskih republika u razdoblju od 1977. do 1990. godine. Kao i u prijašnjem razdoblju, djelatnost SDS-a bila je usmjerena na saznavanje informacija o aktivnostima „neprijateljske” emigracije u inozemstvu, planiranim akcijama u zemlji te povezivanju gastarbajtera s tom emigracijom i stranim obavještajnim službama.

U fokus jugoslavenskih vlasti i njezinih službi sve više dolazi i druga generacija, tj. djeca koja su se iselila k roditeljima iz Hrvatske/Jugoslavije, odnosno djeca rođena u zemljama u koje su njihovi roditelji iselili zbog posla. U tom se kontekstu sve učestalije ističe potreba za poduzimanjem mjera kojima bi se umanjili učinci integracije i asimilacije radnika i članova njihovih obitelji u zemljama iseljavanja.

Posebna pažnja posvećuje se i reakcijama među političkom emigracijom i gastarbajterima na stanje u Jugoslaviji nakon smrti Josipa Broza Tita, događajima na Kosovu početkom 1980-ih, aktivnostima albanske emigracije prema jugoslavenskim radnicima albanske i drugih narodnosti te procjenama o povezanosti i planiranju zajedničkih protujugoslavenskih akcija albanske i hrvatske političke emigracije. Prate se i aktivnosti iz svakodnevnog društvenog života gastarbajtera, mjesta njihova okupljanja i ostvarivanja kontakata s drugim gastarbajterima, pripadnicima političke emigracije i stranim državljanima (gradilišta, tvornice i druga radna mjesta, gostionice, restorani, sportski i kulturni događaji), prihvaćanje stranog državljanstva, sklapanje brakova sa stranim državljanima, čitanje emigrantskog tiska, uporaba simbola na osnovi kojih se procjenjivalo njihovo projugoslavensko ili protujugoslavensko opredjeljenje.

Ova nova knjiga je samo nastavak one koju je Hrvatski državni arhiv objavio 2021. a u kojoj su objavljeni odabrani dokumenti o gastarbajterima pod nadzorom SDS u razdoblju od 1963. do 1977. godine, prenosi Historiografija.ba.