Obilježena je 25. godišnjica Javne ustanove "Fond Memorijala Kantona Sarajevo". Osnovan je 24. jula 1997. godine odlukom Skupštine Kantona Sarajevo sa zadatkom da čuva sjećanja na period odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Prvobitno je osnovan kako bi postavljao nišane i nadgrobne spomenike šehidima i poginulim borcima Armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, gradio i održavao mezarja šehida i poginulih boraca Armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, te gradio memorijalne centre i spomen-obilježja za žrtve Genocida.

Fond Memorijala danas upravlja Šehidskim spomen mezarjem Kovači, Memorijalnim centrom Kovači, Ratnom džamijom Igman, Spomeničkim kompleksom Tunel D-B, poznatim kao "Tunel spasa" i muzejskom postavkom "Heroji oslobodilačkog rata".

Predstavnik Upravnog odbora Fonda Amer Osmić istakao je kako je Fond Memorijala jedinstvena institucija u BiH koja ima posebnu ulogu u bosanskohercegovačkom društvu budući da ne postoji niti jedna slična institucija na bilo kojem nivou vlasti koja objedinjuje opus rada i djelatnosti kojima se bavi Fond Memorijala.

- Četvrt vijeka postojanja Fonda pruža nam mogućnost da sa ove vremenske distance objektivno sagledamo sve ono što je do danas urađeno u smislu izgradnje i očuvanja sjećanja na period odbrambeno-oslobodilačkog rata kazao je direktor Fonda Ahmed Kulanić.

Dodao je da je posljednjih godina Fond Memorijala intenzivirao i unaprijedio sistemski pristup očuvanju sjećanja nastojeći ponuditi institucionalni okvir za razvoj kulture sjećanja u Bosni i Hercegovini.

Najavio je da će u narednom periodu Fond Memorijala nastojati proširiti svoj opus djelovanja između ostalog i osnivanjem Edukativnog centra na lokalitetu "Kuće Sloboda" u okviru Spomeničkog kompleksa Tunela D-B te osnivanjem Istraživačko-dokumentacionog centra Fonda Memorijala (na lokalitetu objekta "Kon-Tiki").

Takođe, u planu je uspostavljanje arhiva Fonda Memorijala, stavljanjem u funkciju i preuređenjem objekta "Kon-Tiki" u spomen obilježje - Muzej stradanja građana Bosne i Hercegovine te uspostavljanjem Muzeja "Obrazovanje pod opsadom".

Na svečanosti su dodijeljene zahvalnice za uspješnu saradnju brojnim udruženjima, pojedincima i institucijama. Zahvalnice su dodijeljene i bivšim direktorima Fonda, ali i uposlenici Zahidi Memišević koja je ove godine nakon 24 godine rada u Fondu Memorijala otišla u penziju, saopćeno je iz Fonda Memorijala.

Posebno priznanje, Plaketu - Prijatelj Fonda Memorijala dodijeljeno je Osmanu Smajloviću koji je od samog osnivanja Fonda svojim doprinosom i požrtvovanošću uključen u projekte, planiranja, razradu i realizaciju ideja Fonda.

Povelja Fonda Memorijala, koja je ujedno i najveće priznanje koju dodjeljuje ta institucija, dodijeljena je Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo, a priznanje je preuzeo ministar Omer Osmanović je kazao da s Kovača želi poručiti "kako je naša pobjeda da smo opstali, to da smo danas ovdje i ostajemo ovdje".