Centar za dijasporu "Mreža" nije ničije privatno udruženje, kako tvrdi portal "Pressmedia", već je neprofitno i nepolitičko udruženje građana koje svoju aktivnost bazira na volontarizmu te smatramo krajnje nedopustivim da se bez ijednog dokaza iznose ovakve monstruozne laži na naš rad. Time se, s obzirom na naše značajne rezultate, prvenstveno naštetilo samoj državi, kojoj svim srcem doprinosimo, a ujedno našem radu i ugledu.

Ovakve laži smatramo i političkim pritiskom na nas rad s obzirom na to da se u javnosti sa spomenutim portalom povezuje ministar unutrašnjih poslova FBiH Aljoša Čampara i stranka Narod i pravda. Također, smatramo da je nedopustivo da nas bez ikakvih dokaza proziva bivši jugoslovenski milicajac u penziji, a danas aktivni političar Naše stranke, nosioc liste za Federalni parlament Dragan Mioković, koji također sudjeluje u kampanji širenja laži na službenim Facebook stranicama svoje stranke. Ovakva vrsta sprege bivših i sadašnjih milicajaca predstavlja represivni i politički pritisak na nevladin sektor koji doprinosi državi.

Iza nas je teški proces registracije birača u dijaspori koji su bez ikakve naknade proveli naši vrijedni volonteri širom dijaspore, uz druge srodne organizacije koje su nadljudskim naporima radile na mobiliziranju građana BiH u dijaspori iz manjeg entiteta da sudjeluju na Općim izborima 2022, čime želimo poboljšati poziciju povratnika te ojačati državne ingerencije na prostoru koji je pod stalnim udarom separatističkih politika.

Centar za dijasporu "Mreža" je nizom manifestacija pokušao motivirati dijasporu, a jedna od takvih se održavala u novembru, na kojoj je prisustvovao i član Upravnog odbora Filip Mursel Begović.

Na turneji koja se tada održavala u nekoliko evropskih zemalja Centar za dijasporu "Mreža" je promovirao i "Moja web TV" platformu BH telecoma u dijaspori, sa ciljem da ojačamo dostupnost programa na bosanskom jeziku našoj dijaspori. Za cijelu turneju, koja je brojala preko deset manifestacija, Centar za dijasporu „Mreža“ je za izvršenu uslugu primila 5.000 KM, a ne 500.000 KM. Novac koji je ovim putem naplaćen od BH Telecoma utrošen je isključivo za manji dio troškova turneje Centra za dijasporu „Mreža“, a pravdan u Udruženju na osnovu putnih naloga. Na koncu je BH Telecomu uredno dostavljena dokumentacija o izvršenoj usluzi.

Centar za dijasporu "Mreža" će podnijeti tužbu nadležnim institucijama.