Najviše javnih prihoda u januaru 2022. godine uplatili su stanovnici Kantona Sarajevo 166 miliona maraka, zatim slijede Tuzlanski kanton sa 74 miliona i Zeničko-dobojski 55 miliona, te Hercegovačko-neretvanski 58 miliona maraka. Najmanje su uplatili stanovnici Posavskog kantona 4 miliona maraka, Bosnasko-podrinjskog 5, te Kantona 10 8 miliona maraka.

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 31.01.2022. godine iznosio je 530.289. Ovaj broj veći je za 13.481 u odnosu na podatak od 31.01.2021. godine kada je broj zaposlenih iznosio 516.808.

Broj zaposlenih na dan 31.01.2022. godine manji je za 2.745 u odnosu na podatak od 31.12.2021. godine kada je broj zaposlenih iznosio 533.034.

Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH sa stanjem na dan 28.01.2022. godine na području Federacije BiH instalirano je ukupno 90.104 fiskalna uređaja, putem kojih je u januaru 2022. godine evidentiran ukupan promet u iznosu 3.140.976.944,75 KM. U odnosu na januar 2021. godine broj fiskalnih uređaja je veći za 4.492. Evidentirani promet u januaru 2022. godine je manji u odnosu na januar 2021. godine za 37.984.484,17 KM.

Općina s najvećim brojem fiskalnih uređaja u januaru 2022. godine je općina Centar Sarajevo na čijem području je instalirano 5.909 fiskalnih uređaja, a općina s najmanjim brojem fiskalnih uređaja je općina Dobretići na čijem području su instalirana 4 fiskalna uređaja.

Općina na kojoj je evidentiran najveći ukupan promet putem fiskalnih uređaja u januaru 2022. godine je općina Novi Grad Sarajevo na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 249.728.100,24 KM, dok je najmanji promet evidentiran u općina Dobretići u iznosu 30.736,25 KM.