Milan Đokić i Branislav Trišić osuđeni su na po tri, a Zoran Tanasić, Žarko Milanović i Mladen Krajišnik na po dvije godine zatvora. Savo Mršić, Milivoje Čobić i Milan Marković su oslobođeni svih optužbi.

Vijeće je petericu optuženih proglasilo krivim za ratni zločin protiv civilnog stanovništva zbog mučenja bošnjačkih civila, prekvalifikujući djelo iz optužnice za zločin protiv čovječnosti počinjen u okviru širokog i sistematičnog napada.

- Sud nije našao postojanje elemenata ovog krivičnog djela - kazala je predsjedavajuća Vijeća Željka Marenić, dodajući da će detaljnije obrazloženje biti u pisanom otpravku presude.

Đokić je po četiri podtačke optužnice proglašen krivim da u svojstvu komandira Staničnog odjeljenja milicije (SOM) u Janji nije spriječio druge da zlostavljaju civile privedene na ispitivanje o naoružanju.

Trišić je osuđen za premlaćivanje tri civila metalnom šipkom i rukama, a Tanasić da je tukao dva civila. Vijeće je utvrdilo da su Milanović i Krajišnik udarali po jednog civila.

- Sud je našao osobito olakšavajuće okolnosti na strani optuženih zbog čega je izrekao kaznu ispod zakonom propisanog minimuma - kazala je Marenić.

Vijeće je u nedostatku dokaza optužene oslobodilo dijela optužbi.

- Vijeće mora primjetiti da su u tim radnjama zanemareni iskazi svjedoka i materijalni dokazi - navela je Marenić.

Đokić je oslobođen po sedam podtačaka optužbi da nije spriječio mučenje civila u svojstvu zamjenika komandira SOM-a, odnosno policajca. Marenić je kazala da Vijeće nije moglo utvrditi van razumne sumnje da je optuženi u to vrijeme obavljao dužnost zamjenika, te da nije jasno po kojim bi ovlaštenjima mogao spriječiti drugog policajca.

Đokić je oslobođen i optužbe da je naredio drugima da pucaju iz vozila u pokretu nakon protesta bošnjačkih civila u Janji, usljed čega je smrtno stradala jedna žena.

Mršić je oslobođen optužbe za udaranje jednog civila. Marenić je napomenula da je oštećeni izjavio da je tek naknadno saznao identitet nepoznatog policajca koji ga je tukao.

Sudija je kazala da je Tužilaštvo zanemarilo iskaz svog svjedoka kad je optužilo Milanovića da nije spriječio druge da zlostavljaju civile.

Prema presudi, nije dokazana ni odgovornost Tanasića za slučaj ranjavanja jednog civila na traktoru, kao ni da su Čović i Marković udarali jednog civila koji je poslije preminuo.

- Već sam činjenični opis sadrži niz nelogičnosti - kazala je Marenić.

Peterici koji su proglašeni krivim određene su mjere zabrane napuštanja BiH i obaveznog javljanja u policiju. Optuženi Trišić nije prisustvovao izricanju presude.

Suđenje u ovom predmetu počelo je u junu 2016. godine, a postupak je razdvojen u odnosu na trojicu optuženih. Vlado Stjepanović i Ljubiša Ikić su preminuli, a Zoran Bogdanović nije sposoban za suđenje zbog bolesti.

Na ovu presudu dozvoljena je žalba Apelacionom vijeću Suda BiH, piše Detektor.