Zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo Amra Hasagić na nastavku 46. Radne sjednice ovog zakonodavnog tijela uputila je inicijativu Ministarstvu za boračka pitanja da u saradnji s Fondom memorijala KS i porodicom pokojnog Karla Ivandića hitno pristupi izradi i izgradnji adekvatnog spomen-obilježja ovom braniocu Sarajeva.

"Karlo Ivandić je bio osamnaestogodišnji mladić koji se među prvima prijavio u Štab Teritorijalne odbrane, koji je u tom periodu bio smješten u OŠ 'Petar Dokić' na Čengić Vili, danas OŠ 'Osman Nakaš', koju je Karlo Ivandić završio. Prilikom pada sarajevskog naselja Otes smrtno je pogođen metkom u glavu. Danas, 29 godina nakon njegovog smrtnog ranjavanja, imena i prezimena Karla Ivandića nema na ploči s imenima šehida i poginulih boraca ispred OŠ 'Osman Nakaš' niti na spomen-ploči s imenima šehida i poginulih boraca na Ilidži, kojoj teritorijalno i administrativno pripada naselje Otes", istakla je Hasagić uz zahtjev da se nakon izjašnjena Vlade i nadležnog ministarstva o ovoj inicijativi izjasni i Skupština KS.

Podsjetimo, 2014. godine njegov školski i ratni drug Kemal Šalaka pokrenuo je inicijativu da se OŠ "Osman Nakaš" preimenuje u OŠ "Karlo Ivandić", ali u tom periodu nije bilo sluha za njegov zahtjev i zahtjev više od 1.000 potpisnika peticije koji su bili za preimenovanje.

Karlo Ivandić, borac Armije Republike BiH, poginuo je 4. decembra 1992. godine kada se treći put vraćao po granatu za RPG, kojim je tog dana u borbama pogodio i uništio jedan neprijateljski tenk i dva transportera.

VIŠE O TEMI: Karlo Ivandić: Heroj bez spomena