Predsjedavajući Kluba zastupnika Stranke demokratske akcije (SDA) u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Adil Osmanović rekao je da je današnja sjednica Narodne skupštine (NS) entiteta Republika Srpska (RS) na kojoj će biti razmatrani nacrt zakona o visokom sudskom i tužilačkom savjetu RS, kao i o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti, do sada najgrublji nasrtaj na Dejtonski mirovni sporazum.

"Očekujemo da visoki predstavnik sa riječi pređe na djela. Pozdravljamo zabrinutost i direktno upozorenje da NS RS ne ide u ovom pravcu, ali očekujemo da nakon što se današnja sjednica završi da visoki predstavnik sankcioniše sve koji rade na urušavanju Dejtonskog mirovnog sporazuma", kazao je Osmanović na konferenciji za novinare u Sarajevu.

Prema njegovim riječima Klub SDA je do sada uradio ono što je po ustavu nadležnost njegova, odnosno pokrenuli su pred Ustavnim sudom ocjenu ustavnosti do sada donesenih zakona, zaključaka, rezolucija i očekuju da se Ustavni sud očituje.

"Ono što želim da istaknem jeste da su vlasti entiteta RS i to 12 poslanika iz Predstavničkog doma PS BiH 2008. godine pokrenuli postupak ocjene ustavnosti pred Ustavnim sudom BiH oko donošena Zakona o VSTV", rekao je Osmanović.

Dodao je da je Ustavni sud BiH 2009. godine odlukom potvrdio da je zakon o VSTV BiH usaglašen sa ustavom BiH.

"Državna nadležnost se ne može prenositi na entitet jer za to ne postoji ustavni osnov, a to je jasno označeno i u odluci Ustavnog suda koju sam pomenuo. Jednom kada se entiteti usaglase i dogovore i kada to PS usvoji procedura je potpuno jasna", istakao je Osmanović.

Pojasnio je da ukoliko poslanici u PS BIH imaju zamjerke ili primjedbe na Zakon VSTV to treba da pokrenu pred PS BiH i da se tu otvore rasprave jedino je to pravi put.

"Ukoliko ovdje izostane rekacija prije svega visokog predstavnika, međunarodne zajednice mi ulazimo u anarhiju i pokazuje se da oni koji nisu spremni da se pridržavaju Ustava i zakona onda mogu činiti sve kada je u pitanju ova država. To se ne smije dopustiti i očekujemo reakcije predstavnika međunarodne zajednice i Tužilaštva BiH", naglasio je Osmanović.

Članica Kluba poslanika SDA Alma Čolo izjavila je na pres-konferenciji da jedino Parlamentarna skupština BiH ima nadležnost da razmatra zakonodavstvo o državnoj imovini.

Čolo podsjeća da iz Sporazuma o sukcesiji između nekadašnjih republika bivše Jugoslavije, proizilazi da imovina nije u nadležnosti entiteta već novonastalih država, kao i da je Republika Srpska pokušala bezuspješno i prije aktuelnih događaja donijeti zakon o imovini na njenoj teritoriji.

Ona također napominje da je Klub SDA reagirao tražeći sprečavanje vlasti RS-a da uzurpiraju nadležnosti države Bosne i Hercegovine te je pokrenuto više postupaka pred Ustavnim sudom BiH.

Ističe da entitetski zakoni moraju biti u skladu s Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine.