Vijeće ministara BiH produžilo je privremenu zabranu izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta. Odluka je donesena u skladu s inicijativama Vlade Rs-a i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, a nakon što je utvrđeno da ranije donesenom odlukom nisu ispunjeni ciljevi njenog donošenja, koji se prvenstveno ogledaju u enormnom rastu cijena određenih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta.

Zabranom izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta, uključujući i drvene brikete, koji su naknadno bili izuzeti od zabrane izvoza, žele se osigurati neophodne količine za prerađivačku industriju, otkloniti prijetnje od ozbiljne ili nepopravljive štete za šume u BiH i spriječiti kritične nestašice ogrjevnog drveta na domaćem tržištu, prouzrokovane krizom na svjetskom tržištu energenata.

Od samog uvođenja zabrane izvoza proizvođači i trgovci kalkulišu, čekaju da vide hoće li zabrana ostati na snazi, pa u većini slučajeva pelet i briket su držali na skladištima nadajući se da će moći izvoziti. Za to vrijeme, zbog velike potražnje, cijene su nastavile rasti i sada tona peleta košta između 700 i 750 maraka, metar drva oko 150 maraka, a tona briketa oko 600 maraka. Podsjetimo, prošle godine tona peleta je koštala od 300 do 400 maraka, a tona briketa od 200 do 300 maraka. Najveći trgovac ogrjevom “Drvosječa” je najavio mogućnost rasta cijene peleta do 1.000 maraka.

Međutim, ono što nije obuhvaćeno ovom odlukom jesu marže proizvođača i trgovaca ogrjevom. Naime, kako smo ranije pisali, pojedini proizvođači i trgovci zaračunavaju svoju maržu u procentu od 200 posto. Dakle, za one koji ne znaju šta je marža, riječ je o razlici između nabavne i maloprodajne cijene proizvoda. Prosto rečeno, zarada prodavca.

Prema tome, dok entitetske vlade ne uvedu ograničenja marže, cijene ogrjeva se neće normalizirati. Podsjetimo, Vlada Federacije BiH je već donosila takve odluke u sličnim situacijama, recimo, ograničavala je marže na osnovne životne namirnice i gorivo. Isti princip potrebno je primijeniti i kod ogrjeva, posebno u situaciji kada se najavljuje energetska kriza u cijeloj Evropi.