Federalni zavod za statistiku Njemačke (Destatis) objavio je da je indeks uvoznih cijena u Njemačkoj u decembru 2021. godine povećan za 24 posto u odnosu na isti period 2020.

Indeks uvoznih cijena zabilježio je 2021. godine najbrži rast od 1980. godine, nakon što je porastao za 13,5 posto u odnosu na 2020, prvenstveno zbog povećanja cijena energije.

U 1980. godini indeks uvoznih cijena zabilježio je rast od 13,7 posto.

Indeks uvoznih cijena indikator je poslovnog ciklusa koji mjeri mjesečne promjene cijena proizvoda koje domaće kompanije uvoze iz drugih država.