Predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamenta Federacije, Mirjana Marinković-Lepić, sazvala je za četvrtak sjednicu Kolegija na kojoj bi se trebao utvrditi termin održavanja sjednice Doma.

Plan je da za petak zakažu sjednicu Predstavničkog doma Federacije BiH na kojoj bi se glasalo o imenovanju Vlade Federacije BiH bez potpisa potpredsjednika Federacije, BiH, Refika Lende. Objavila je ovo danas obično dobro obaviještena Istraga koja tvrdi da bi prije toga Christian Schmidt trebao nametnuti privremenu odluku kojom Lendin potpis nije potreban za imenovanje Vlade.

Predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara (HDZ) jedina će imati pravo veta prilikom formiranja Vlade Federacije u ovom mandatu. Za naredne izborne cikluse bit će primjenjivano još uvijek važeće ustavno pravilo da su za imenovanje Vlade FBiH potrebni potpisi predsjednika i oba potpredsjednika Federacije BiH koji u odgovarajućim klubovima Domovima naroda FBiH , u varijanti broj 1. imaju podršku 2/3, ili, u varijanti broj 2., imaju podršku 3/5 delegata.

To je, ukratko, suština odluka koje bi OHR trebao nametnuti, a koje je jutros najavila Istraga.ba.

Dakle, visoki predstavnik Christian Schmidt namjerava nametnuti jednu privremenu odluku koja bi važila samo sada i nikada više, i jednu trajnu kojom bi bila dopunjena važeća odredba Ustava Federacije BiH koja se odnosi na imenovanje Vlade Federacije.