Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom za septembar 2023. godine u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosila je 1.260 maraka i nominalno je niža za 1,6 posto, a realno (kada se u obzir uzme i inflacija) za 2,0 posto, u odnosu na august.

U odnosu na isti mjesec 2022. godine prosječna neto plaća za septembar 2023. godine nominalno je viša za 10,5 posto, a realno viša za 7,9 posto.

Analiza podataka pokazuje da je u septembru 2023. godine u odnosu na august iste godine najveće povećanje prosječne mjesečne neto plaće zabilježeno u djelatnostima: Umjetnost, zabava i rekreacija za 1,8 posto, ostale uslužne djelatnosti za 0,8 posto, te obrazovanje za 0,7 posto.

U isto vrijeme najveće smanjenje prosječne mjesečne neto plaće zabilježeno je u djelatnostima: proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija za 6,1 posto, djelatnost zdravstvene i socijalne zaštite za 5,9 posto i poljoprivreda, šumarstvo i ribolov za 5,2 posto.

Otakao je krajem aprila 2023. godine nametnuta nova Vlada Federacije BiH, Federalni zavod za statistiku objavio je pet izvještaja o kretanju plaća u ovom entitetu. Budući da na majske plaće, koje su imale rast od 3,6 posto nije mogla utjecati, učinke sadašnje Vlade na lične dohotke možemo promatrati samo za period juni-septembar 2023. godine. Za ta tri mjeseca plaće su imale nominalni pad tri puta: u junu (-1,2 posto), julu (-0,4 posto) i septembru (-1,6 posto), a imale su rast u augustu (1,9 posto). U istim mjesecima realni pad plaća iznosio je u junu (-0,7 posto), julu (-0,1 posto) i septembru (-2,0 posto), a rast u augustu (1,0 posto) .