Sudija Perić u svom saopćenju navodi: - Obavještavam javnost da je tužilačko-medijska mafija, nakon disciplinskog postupka, izdejstvovala pokretanje i predistražnog krivičnog postupka protiv mene zbog počinjenja krivičnih djela Odavanja tajnih podataka iz člana 164. Stav 1. Krivičnog zakona BiH i krivičnog djela kršenje zakona od strane sudije iz člana 238. istog zakona, počinjenih objavljivanjem izdvojenog mišljenja prilikom objavljivanja presude u svojstvu predsjednika Vijeća u krivičnom predmetu "Novalić i drugi".

Perić je dao na uvid i dopis Tužilaštva BiH od 6. juna 2023. godine iz kojeg se vidi "pozadina i sav besmisao tužilačkih postupanja".

- U posljednjih godinu dana prolazim kroz medijski linč koji je osmislila grupa tužilaca Tužilaštva BiH u saradnji sa medijskom kućom Dnevni avaz, zbog oslobađajućih presuda u predmetima "Osmica i drugi", "Mutap i drugi" i “Novalić i drugi".

Cilj ovog medijskog plana je isključivo moja profesionalna i moralna diskreditacija.

Žalosno je što aktivnu ulogu u ovim nečasnim poslovima ima grupa tužilaca Tužilaštva BiH, koji su svoju tužilačku moć udružili sa političkim centrima moći u pokušaju da Sud BiH koriste kao sredstvo u političkim obračunima.

Ova vrsta tužilačkih zloupotreba trajno je uništila integritet tužilaca, ugled institucije Tužilaštva BiH, ugled državnog pravosuđa i povjerenje javnosti u pravosuđe i vladavinu prava – naveo je sudija Suda BiH Branko Perić.

Državni tužilac Mladen Furtula tražio je od Sud BiH informacije koje se odnose na sudiju Perića.

U dopisu tužioca Furtule se navodi:

- Dana 5. maja 2023. godine Tužilaštvo BiH je zaprimilo krivičnu prijavu podnesenu od strane anonimnog podnosioca protiv prijavljenog sudije Suda BiH Branka Perića zbog navodno počinjenog krivičnog djela Odavanje tajnih podataka, kao i krivičnog djela Kršenje zakona od strane sudije, a u vezi sa službenim radnjama od 5. aprila 2023. godine, odnosno postupanjem prijavljenog sudije prilikom javne objave prvostepene presude, kada je iznio svoje izdvojeno mišljenje.

S tim u vezi, piše Furtula, "kako bi se izvršile potrebne provjere navoda iz podnesene krivične prijave, potrebno je da Tužilaštvu, dostavite audio zapis sa pomenute javne objave prvostepene presude".

Sudija Perić je i prilikom izricanja presude u slučaju "Respiratori", kada je iznosio izdvojeno mišljenje, govorio o medijskim pritiscima i ponašanju pojedinih ambasada spram pravosudnih institucija.

Odmah po izricanju presude Fadilu Novaliću i drugima, sudija Perić je bio na žestokom udaru dijela javnosti, a cijela lavina negativnih komentara na račun sudije, bila je podstaknuta izvještavanjem pojedinih medijskih kuća.

Nakon medijskog linča, sudija Perić sada se suočava i sa disciplinskim i krivičnim progonom.