Kult Josipa Broza još uvijek je prisutan u mnogim kafečajnicam, kafanama, berbernicama a i u bošnjackim kućama u Novom Pazaru i drugim gradovima Sandžaka gdje se mogu vidjeti njegove uramljene slike. Siguran sam da je za vrijeme Tita definitivno bilo bolje u mnogim sferama života nego sada ali da li je Tito zadužio Bošnjake Sandžaka, a i sve Bošnjake, da ga ovako poštuju? Evo nekih objektivnih činjenica koje realno govore u Titovom doprinosu razvoja Novog Pazara i Sandžaka.

  1. U vrijeme Titove Jugoslavije Novi Pazar i Sandžak su i dalje bili najzaostaliji dijelovi zemlje u koje je najmanje ulagano. Najmanje sređena infrastruktura u cijeloj YU. Najmanji broj asfaltiranih puteva iako su u Sandžaku formirane prve partizanske brigade i kada bi god zagustilo partizani bi bježali u Sandzak.
  2. Novi Pazar zaobilazi željeznica. Naprasno prestaje izgradnja željeznicke trase Novi Pazar - Raška. Nije otvoren nijedan aerodrom. Tito je toga bio svjestan.
  3. U Pazaru niče tekstilna industrija. Najmanje isplativa industrijska grana. I tada je bio veliki broj nezaposlenih.
  4. Ogroman broj Bošnjaka se iselio nakon Drugog svjetskog rata u Tursku. Tito ovo nije pokušao niti želio da zaustavi.
  5. Ušavši u Novi Pazar Titovi partizani su streljali sve viđenije građane Novog Pazara iako pri ulasku u grad nije dat nikakav otpor prema partizanima.
  6. Tito nije dao obećanu autonomiju Sandžaku već je ukida 1945. iako se Sandžak u nekim komunističkim krugovima prijedlagao za federalnu jedinicu.
  7. U toku Titove vladavine u Pazaru i cijelom Sandžaku nije otvorena nijedna viša škola niti fakultet.
  8. Diskriminacija nad Bošnjacima je i tada postojala. Bili smo narod bez imena do 1974. godine kada nam je nametnut naziv Muslimani. U državnim institucijama kao upravni kadrovi Bošnjaci nisu bilo dovoljno ili nikako zastupljeni.
  9. Josip Broz Tito, koji je bio Predsjednik Jugoslavije a samim tim i predsjednik građana Sandžaka, je samo jednom boravio u Novom Pazaru 1971. godine.

Ima jedna anegdota iz bivše Jugoslavije kada se tokom jednog sastanka Josip Broz Tito jadao ruskom ambasadoru kako ga sustiže starost i da svi, ma koliko bili slavni i vječni, moraju umrijeti. Jedan visoki partijski funkcioner koji je prisustvovao razgovoru, požrtvovano je reagovao: “Druže Tito, dozvolite da ja umrem umjesto Vas!” Drug Tito je, kaže legenda, otpuhnuo dim kubanske cigare u njegovom pravcu.