Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku objavljenim 15. januara 2021. godine u ovom entitetu umrla je tokom novembra 3.221 osoba. To je za 1.707, odnosno za 88,7 %  više nego prethodnih godina. Ovi podaci pokazuju da je smrtnost od COVID-a mnogo veća nego što je službeno evidentirano. Naime, u novembru je, prema informacijama koje objavljuje Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, od posljedica infekcije virusom korona u Federaciji BiH umrlo 756 osoba, odnosno tek polovina od evidentiranog povećanja.

U novembru je najgore bilo u Unsko-sanskom kantonu, u kojem je registrirano 410 smrtnih slučajeva, što je za 130% više nego prethodnih godina. Osim u ovom kantonu, dvostruko povećanje u odnosu na prethodne novembre registrirano je još u Zeničko-dobojskom kantonu (121 %), Bosansko-podrinjskom kantonu (106,8 %) i Zapadnohercegovačkom kantonu (106,5 %).