Reagujući na izmjene Izbornog zakona Bosne i Hercegovine i Ustava FBiH koje je nametnuo visoki predstavnik u BiH Christiana Schmidta, Ramiz Salkić, potpredsjednik bh. entiteta Rs, rekao je danas da visoki predstavnik treba djelovati nepristrasno u interesu svih građana u ovoj zemlji, podjednako tretirajući sve građane i narode.

- Izmjene Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koje je svojom odlukom donio visoki predstavnik, a koje zadovoljavaju interese samo jednog naroda u jednom entitetu predstavljaju selektivno i tendenciozno djelovanje visokog predstavnika.

Visoki predstavnik zanemaruje i ignoriše činjenicu da su Bošnjaci u entitetu Rs bez bilo kakve suštinske mogućnosti da utiču na procese donošenja zakona i drugih odluka u zakonodavnim i izvršnim organima vlasti u ovom entitetu. Zbog čega su izloženi sveopćoj sistemskoj diskriminaciji koja presudno utiče na položaj Bošnjaka u ovom entitetu, te snažno određuje sadašnjost, budućnost i biološki opstanak Bošnjaka u ovom entitetu - istakao je Salkić.

Naglasio je da je visoki predstavnik zadužen da osigura provođenje civilnog dijela Dejtonskog mirovnog sporazuma, a Aneks VII predviđa povratak protjeranih bez bilo kog oblika diskriminacije.

- Onda se nameće kao logično pitanje kako je moguće da je visokom predstavniku normalno da se Bošnjaci diskriminiraju u entitetu Rs, čija su vojska i policija presuđene da su počinile genocid nad Bošnjacima? Podsjećam visokog predstavnika da zbog diskriminacije i osjećaja da ne postoje stvarni mehanizmi da zaštitimo naša prava Bošnjaci svakodnevno napuštaju ovaj entitet.

Aktuelna vlast provodi diskriminaciju radi mirnodopskog progona Bošnjaka i ostvarenja ratnog cilja o etnički čistom srpskom pravoslavnom prostoru. Prema trenutnim izbornim podacima sa liste SNSD-a bit će izabrana tri zastupnika u NSRs-u, koji se izjašnjavaju kao Bošnjaci, a koji će birati tri delegata u Vijeće naroda Rs-a čime se dodatno obesmišljava procedura i pravo Bošnjacima, sa stvarnom podrškom Bošnjaka, za zaštitu vitalnih nacionalnih interesa - naglasio je Salkić.

Kazao je da je vjerovatno samo Schmidtu poznato zašto je izmjenama Izbornog zakona u Bosni i Hercegovini visoki predstavnik izostavio entitet RS i zašto nije uklonio asimetrična rješenja u ustavima entiteta, nadležnostima i mogućnostima u procesu zaštite vitalnih nacionalnih interesa naroda u Bosni i Hercegovini.

- Radi vraćanja povjerenja u instituciju visokog predstavnika i samog gospodina Schmidta pozivam ga da djeluje nepristrasno prema svim građanima u ovoj zemlji, podjednako tretirajući sve građane i narode. Pozivam visokog predstavnika da poduzme korake u skladu sa ovlaštenjima, te osigura identične mehanizme Bošnjacima i Hrvatima u ovom entitetu u procesu donošenja odluka kakve je osigurao Hrvatima i Srbima u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine.

Samo na takav način može vratiti poljuljano povjerenje Bošnjaka u ovom entitetu da je visoki predstavnik za cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine i da je tu radi zaštite interesa i prava svih građana u Bosni i Hercegovini. Naravno, ako se osjeća i smatra visokim predstavnikom za cijelu Bosnu i Hercegovinu s obzirom na to da ga Milorad Dodik i srpski političari u ovom entitetu ne priznaju kao visokog predstavnika - zaključio je Salkić.