“Nakon dugog niza godina u kojima nismo imali zakonodavnu vlast, u čemu  je postojeća gradska vlast tražila izgovor za slabe rezultate u gradu, Mostaru je nakon ovih izbora napokon nužna pozitivna promjena. Dosadašnja gradska vlast nije imala htijenja ni znanja da napravi sve preduvjete za nova investicijska ulaganja. Potencijal koji nudi naš grad za investiranje, razvoj, jačanje lokalne infrastrukture i, u konačnici, podizanje općeg standarda svih ljudi koji žive u Mostaru izuzetno je veliki, a gradska vlast je, prema opisu svog posla, dužna da takve kapacitete koristi na dobrobit građana. Mostar treba jasnu viziju i konkretne projekte za bolji investicijski ambijent. U samoj gradskoj jezgri postoji čitav niz građevinskih zahvata koje je nužno poduzeti. Pokretanje takvih projekata značajno bi pomoglo građevinskom sektoru, a samim time i znatan dio privrede. Takvi bi poslovi sigurno pozitivno utjecali na punjenje budžeta grada Mostara, kao i budžeta HNK. Novi gradonačelnik i većina koja bude u Gradskom vijeću Mostara trebaju učiniti sve za razvoj grada i bolji život svih građana Mostara.”