Građani moraju prepoznati da se glasovi za male stranke, čim se izbori završe, mogu baciti u Neretvu, odnosno, posredno se mogu staviti na konto HDZ-a. Štetnost glasanja na predstojećim izborima u Mostaru za Platformu za progres, Nezavisnu bosanskohercegovačku listu, A-SDA, Liberalnu demokratsku stranku, BOSS i ostale manje stranke i nezavisne kandidate (među kojima su za mostarske okolnosti fantomska Nezavisna lista Doboj – Sevlid Hurtić i lokalni sarajevski Savez za Stari Grad) najmanje je dvostruka: male stranke s nekoliko desetina ili stotina osvojenih glasova neće moći ući u Gradsko vijeće (za to će im biti potrebno najmanje 1.500 glasova, a ako izlaznost bude veća, možda i više od 2.000), a Koalicija za Mostar 2020. i BH blok Mostar time će izgubiti možda i presudne glasove.

Patriotski, ali i razumski čin svakog glasača, koji ne želi da HDZ-ov koncept Mostara ostane kao prevladavajući, bio bi da ove stranke na predstojećim izborima zanemare, da računaju kao da ih uopće nema. Uloga malih stranaka u ovom trenutku samo je u funkciji pobjede HDZ-a i stranaka koje će s ovom strankom koalirati u Gradskom vijeću, odnosno u funkciji Mostara kao izmaštanog hrvatskog stolnog grada.

Na izborima za Skupštinu HNK u Mostaru manje nehrvatske stranke, koje danas nisu ni u Koaliciji za Mostar 2020, ni u BH bloku Mostar, osvojile su nešto više od 700 glasova prije dvije godine. S tolikom brojem glasova na predstojećim izborima ništa ne mogu postići, ali ti bi glasovi mogli biti iznimno važni za konačan rezultat. One manje stranke, koje su svjesne važnosti ovih izbora, a koje znaju da samostalno ne bi prešle izborni prag, mudro su se priključile koalicijama žrtvujući svoju “suverenost” za postizanje općeg uspjeha probosanskih snaga u Mostaru. Dio stranaka u dvjema probosanskim koalicijama, kada bi ponovili rezultate od prije dvije godine na izborima, ne bi uopće prešao izborni prag i njihovi bi glasovi propali. Naša stranka osvojila je prije dvije godina 2,81 posto glasova, Stranka za BiH 1,39 posto, BPS 1,06 posto, što je ukupno više od 2.500 glasova. U trenutnom odnosu snaga u Mostaru, to je ogromnih 2.500 glasova.

Možda najveću opasnost za rasipanje glasova među probosanskim strankama nosi Hadžikadićeva Platforma za progres. To je jedina među svim manjim strankama koja može osvojiti nešto veći broj glasova, slično kako je to prije dvije godine uradio Šepićev Nezavisni blok osvojivši više od 500 glasova. To što je Hadžikadićeva stranka svoje liste prijavila u samo dva gradska područja, i to ondje gdje stranke s hrvatskim predznakom osvajaju samo simboličan broj glasova, dokaz je na čije glasove računaju i kakvu pritom štetu mogu prouzročiti a da za sebe ne pribave nikakvu konkretnu korist. Hadžikadićevo odustajanje, slično kako je to učinio NiP, koji se preliminarno registrirao za izbore u Mostaru, ali nije predao svoje liste, moglo bi biti korisno kako za probosanske snage u Mostaru, tako i za njegov osobni imidž i poziciju vlastite stranke među glasačima na nekim budućim izborima.