Apelaciono odjeljenje Suda Bosne i Hercegovine nakon održane sjednice 26. oktobra žalbu Tužilaštva BiH odbio je kao neosnovanu te potvrdio oslobađajuću prvostepenu presudu generalu Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramizu Drekoviću kao pravosnažnu.

Inače, Ramiza Drekovića se teretilo za ratne zločine na području Kalinovika, a u optužnici se navodilo da je za vrijeme ratnog stanja i oružanog sukoba između ARBiH i Vojske Republike srpske, kao komandant Četvrtog korpusa, postupao u suprotnosti s pravilima međunarodnog humanitarnog prava.

Isto tako, navodilo se da je od 21. maja do 7. juna 1995. godine artiljerijskim jedinicama Četvrtog korpusa u mjestu Bjelimići, na teritoriji općine Konjic, naredio napade na civilno stanovništvo srpske nacionalnosti u Kalinoviku.

Važno je istaći da je ova presuda Ramizu Drekoviću konačna i da na nju nije dozvoljena žalba.