Ova aktivnost realizirana je u okviru projekta “Saradnja sa dijasporom”, a nakon što je delegacija Fondacije “Alija Izetbegović” posjetila Republiku Sjevernu Makedoniju kada je i iskazana potreba O.Š. “Alija Avdović” za laptopima pomoću kojih bi učenici mogli da prate nastavni proces i koriste elektronske udžbenike i druge materijale na bosanskom jeziku.

Fondacija je izrazila posebno zadovoljstvo što je donacija uspješno dostavljena na početku nove školske 2023/2024. godine, te se nada da će ova oprema biti od velike koristi učenicima i da će osigurati napredniji proces učenja i bolje poznavanje bosanskoga jezika, kao i da će uspostaviti čvršće veze između dvije države - Bosne i Hercegovine i Republike Sjeverne Makedonije.

U okviru svoje misije, Fondacija “Alija Izetbegović” samostalno i u saradnji sa partnerima realizira projekte od koristi za društvo, te djeluje kao vjerodostojan i cjelovit baštinik nasljeđa predsjednika Alije Izetbegovića – njegove vizije multikulturalnosti i suživota, vjere u slobodu i ljudska prava, i privrženosti idealima socijalne pravde, jednakosti i napretka.