Danas su izdajice oni koji stvaraju saveze i čine dramatične ustupke Miloradu Dodiku i Draganu Čoviću, kazao je akademik Esad Duraković u sinoćnjem izdanju emisije Polis na TVSA.

“Država se razvlašćuje, ona se daje kako se kome ćefne. Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio je odluku da državnom imovinom raspolaže država. Jer kakva je to država koja nema vlastitu imovinu. Ovih dana se ruši odluka Ustavnog suda da bi neke strukture mogle upravljati imovinom. I to je jedna vrsta izdaje. Treba sačuvati državnu imovinu, poštovati odluke Ustavnog suda”, kazao je Duraković.

Akademik tvrdi da agresija na Bosnu i Hercegovinu nije završena jer nisu ostvareni ciljevi te agresije.

“Osnovni problem nije ni u Čoviću, ni u Dodiku. To govorim godinama. Osnovni problem počiva u agre-sijskim aspiracijama Hrvatske i Srbije koje se nisu odrekle teritorijalnih pretenzija prema Bosni i Hercego-vini, a njihovi izvođači radova su Dodik i Čović. Sutra to može biti neko drugi, treći... Dakle, problem je vrlo ozbiljan i opasan.”

Duraković je imao i poruku za međunarodnu zajednicu za koju smatra da može „sasvim jednostavno da udari po prstima i hrvatski i srbijanski establišment da ostave Bosnu i Hercegovinu na miru.“

“Bošnjački i probosanski političari nisu na nivou situacije, nemaju inicijativu. Već nakon Dodikovih i Čovi-ćevih poteza reagiraju, umjesto da imaju viziju i strategiju. Ova ‘Trojka’ je izuzetno servilna, nekreativna, bez vizije, bez strategije. I to mene podsjeća na jednu fantastičnu alegoriju ili parabolu. Šta je “troika’? To je ruska konjska zaprega koja ima praporce, oni što vuku saonice zimi, okićeni su praporcima, zvone, voze vlasnika u saonicama kasom ili galopom, zavisi od toga kako gazda koji sjedi tamo upravlja i diktira im i pravac i tempo. To je meni jedna vrlo podobna parabola za ovaj slučaj. Hoću reći da bi ‘trojka’ i svi patrioti morali biti svjesni ozbiljnosti situacije i da bi morali reagirati dramatično”, rekao je akademik.

Poručio je da bi bosanskohercegovački političari morali sazivati konferencije za štampu, vršiti pritisak na visokog predstavnika i artikulirati stavove prema međunarodnoj zajednici.

“Dodik ne priča uzalud. Po mom dubokom uvjerenju. On sutra može postaviti rampe na liniji entiteta, EUFOR izađe na linije da ne bi došlo do sukoba i imamo ‘kiprizaciju’ Bosne i Hercegovine. Situacija je vrlo ozbiljna i mislim da je tako treba i tretirati”, objasnio je Duraković pozivajući na građanski otpor.

“Hajmo građanski otpor, neku građansku artikulaciju prema ovome što se zbiva oko nas. Apeliram na građane, na medije, na svoje kolege iz akademske zajednice da učinimo nešto”, poručio je Duraković