Enver Šehović, sin Zahira i Aiše, rođen je 15. januara 1967. godine u selu Bujakovina, u Foči. Prije agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu bio je aktivno vojno lice. Vojnu akademiju završio je u Beogradu i Sarajevu. Bio je prepoznatljiva nit nastanka i razvoja 13. novosarajevske brigade, a 1. septembra 1992. i Prve mehanizovane brigade, od kojih je poslije nastala i Prva slavna, a potom Prva viteška motorizovana brigada.

Nakon prvih napada na Sarajevo Enver Šehović, tada 25-godišnjak, pridružuje se Teritorijalnoj odbrani Bosne i Hercegovine. Prvi ratni zadatak mu je bio da blokira kasarnu u kojoj je tada radio, kasarnu “Maršal Tito”. Potom počinje s formiranjem vojne jedinice u naselju Velešići, a već 16. maja 1992. godine Enver Šehović u Pofalićkoj bici komanduje velešićkim odredom Teritorijalne odbrane.

Sa svojim saborcima spriječio je presjecanje Sarajeva na dva dijela. U toj borbi upoznao je i heroja Safeta Zajku, s kojim će u mnogim budućim borbama dijeliti sudbinu.

Naredna operacija oslobađanja veoma važne kote Orlić 8. juna 1992. godine bila je prva akcija kojom je oslobođen dio strateški važnog brda Žuč u Sarajevu. Komandant Enver Šehović uživao je da lično komanduje bitkama nalazeći se pored posada topova koji djeluju.

Šehović je danonoćno bio u jedinici, razmišljao o novim borbama, o novim oslobođenim teritorijama, o deblokadi Sarajeva iznutra. Fascinantno je kako je tako mlad čovjek bio veliki autoritet svojim vojnicima i oficirima od kojih je velik broj njih bio stariji od njega.

Ratno priznanje „Zlatni ljiljan“ Enver Šehović je dobio 15. decembra 1992. godine, za ratne podvige ostvarene u prvoj godini suprotstavljanja agresiji na Bosnu i Hercegovinu.

Enver Šehović poginuo je 27. jula 1993, tačno 40 dana nakon Safeta Zajke, komandujući odbranom Golog brda. Život je taj dan izgubio i heroj Zahir Panjeta, ali i Panjetin brat Esad.

Za herojski doprinos slobodi u odbrambeno-oslobodilačkom ratu, izuzetno junaštvo i samoprijegor ispoljen u borbenim djejstvima i pri tome ostvarene rezultate, Ukazom Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine od 14. aprila 1994. godine, posmrtno je odlikovan Ordenom heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata.

U čin brigadira Armije RBiH posthumno je proizveden 1996. godine.

Jedan od najvećih heroja sarajevskog ratišta ukopan je u haremu Alipašine džamije u Sarajevu pored svog prijatelja i saborca heroja Safeta Zajke. Iza njega su ostale supruga Zineta i kćerka Dalila.