“Jedan od razloga zašto im (SNSD-u) nije odgovarala SDA je i činjenica da nisu nikad mogli ovladati u potpunosti finasijama kao što im je to sada ‘trojka’ omogućila. Sada bez SNSD-a, tj. njihovih kadrova, niti jedna transakcija se na državnom nivou ne može realizirati”, napisao je u svojoj Facebook objavi Midhat Čaušević, poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Čaušević podsjeća da je sada državni Ministar finansija i trezora iz SNSD-a, te da se bez njegovog potpisa ne može utrošiti nijedna konvertibilna marka s državnog nivo. Državni ministar finansija i trezora ujedno je predsjednik Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, a bez saglasnosti Upravnog odbora ne može se realizirati nijedna odluke o raspodjeli sredstva od PDV-a.

Uz sve to, nastavlja Čaušević, u Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje pored državnog ministra finansija tu su dva entitetska ministra i tri eksperta iz oblasti indirektnog oporezivanja. Od ova tri eksperta jedan je sigurno iz Rs-a, što je u konačnici ukupno tri od šest iz Rs-a u Upravnom odboru Uprave za indirektno opreziovanje. “Na sve ovo niti jedna odluka se ne može donijeti ako za nju ne glasaju državni i entitetski ministri finansija, u konkretnom slučaju dva iz SNSD i jedan iz HDZ. I da bi to sve bilo zatvoreno u potpunosti, direktor Uprave za indirektno oporezivanje je Zoran Tegeltija iz SNSD-a, odnosno bivši Ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine. SNSD nikad do sada nije imao ministra finansija i direktora uprave za indirektno oporezivanje”, naglašava državni poslanik Čaušević i dodaje da su obje ove funkcije SNSD-u direktno isporučene od  “trojke”.

Kao neposredni dokaz da politička grupacija koji sačinjavaju SDP, NiP i Naša stranka radi u korist Republike srpske Čaušević navodi prijedlog Odluke Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje po kojoj će Rs dobiti 60 miliona konvertibilnih maraka više nego što je dobivala, budući da će u raspodjeli sredstava iz trećeg kvartala s Jedinstvenog računa umjesto dosadašnjih 33,5 posto dobiti 34,44 posto novca.

“Tako bi prema ovom prijedlogu entitet Federacija BiH trebala dobiti nešto manje novca s obzirom da joj je određen postotak od 62,01% a do sada je bio 63 %. Entitet Republika Srpska bi trebala dobiti više oko 60 miliona KM jer joj je određen postotak od 34,44% a do sada je bio 33.5%. Za Brčko Distrikt je ostao procenat od 3,55%”, napisao je Čaušević podsjećajući da je već izdvojeno 70 miliona konvertibilnih maraka za zgradu Uprave za indirektno oporezivanje.

“‘Trojka’ je srce države isporučila SNSD-u da bi sačuvala svoje fotelje a konkretne posljedice već su vidljive”, tvrdi Čaušević u postu kojeg je sarkastično naslovio “SAMO NEKA NIJE SDA PA MAKAR BILO I GORE️”